WEIS (Work Environment Impact Scale)

WEIS (Work Environment Impact Scale)

Type instrument:  

Semistrukturert intervju.  

Målgruppe:

Pasienter med arbeidserfaring som har aktivitetsproblemer, grunnet skade eller sykdom, relatert til arbeidslivet.  

ICF-nivå :

Omgivelser.  

Anvendes av:

I hovedsak av ergoterapeuter, men kan også anvendes av andre yrkesgrupper. Anvendelsen forutsetter kjennskap til det teoretiske rammeverket The Model of Human Occupation (MoHO). Les mer om rammeverket  

Kort beskrivelse :

Manualbasert intervju om pasientens oppfattelse av omgivelsesfaktorer (det vil si arbeidskrav, psykososiale påvirkninger og fysiske faktorer) i sin arbeidserfaring. Styrker og begrensninger kan oppsummeres i en firedelt vurderings-skala.

Kan brukes i kombinasjon med Worker Role Interview (WRI) (også omtalt på Klinisk verktøykasse).  

Anskaffelse:

WEIS Version 2.0 (1998): Norsk brukermanual (2003, ISBN 82-579-4312-6) kan lånes fra Diakonhjemmet Høgskolebibliotek Rogaland. 
 
Svensk versjon av WEIS Version 3.0 (2010) er oversatt og validert av Elin Ekbladh og Lena Haglund. Anskaffelse og anvendelse (krever lisens): Les mer om WEIS (liu.se)
 

Utviklet av:

Moore-Corner, Kielhofner & Olson (1998)  

Oversatt til norsk:

WEIS er oversatt til norsk av Brian Ellingham ved Høgskolen i Oslo og Klara Jabkobsen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Se brukermanualene som er nevnt under ”Anskaffelse”  

Testet for metodiske egenskaper:

Norsk versjon er ikke testet for validitet og reliabilitet.

For psykometriske egenskaper ved svensk versjon; Ekbladh et al: Work environment impact scale: Testing the psychometric Properties of the Swedish version. Work. 2014;47(2):213-9. Les abstrakt

Ekbladh E. 2008 (doktoravhandling): Return to Work: Assessment of Subjective Psychosocial and Environmental Factors. Les Elin Ekbladhs avhandling (PDF)       

Revmatologiske referanser:

Ekbladh et al. Perceptions of the work environment among people with experience of long term sick leave. Work. 2010;35(2):125-36. Les abstrakt

Tilleggsinformasjon:

Den danske ergoterapeutforeningen har laget en film om WRI og WEIS. Se filmen (etf.dk)

Det er utviklet en selvrapporteringsvariant av WEIS-intervjuet:
Wastberg et al (2012): The Work Environment Impact Scale - Self-Rating (WEIS-SR) evaluated in primary health care inSweden. Work. 42(3):447-57. Les abstrakt  

Du finner flere detaljer om WRI og WEIS i en presentasjon av Anita Engeseth (ergoterapispesialist i arbeidshelse og seniorrådgiver i Norsk Ergoterapeutforbund) på youtube: WEIS og WRI intervju-instrumenter – YouTube

Sist oppdatert 21.12.2023