VAS (Visuell Analog Skala)

VAS (Visuell Analog Skala)
Type instrument:   En VAS skala er en rett, 10 cm lang linje, hvor endene beskriver henholdsvis den positive og negative ekstremverdien av fenomenet man ønsker å måle.  (For eksempel "ingen smerter" og "uutholdelige smerter").
Målgruppe: Alle pasientgrupper.
ICF-nivå : Kroppsnivå, aktivitet, deltakelse, miljøfaktorer.  
Anvendes av: Alle grupper helsepersonell, 
Kort beskrivelse :

VAS-skalaer brukes til å måle svært mange ulike helseområder, som for eksempel smerte, tretthet, stivhet, sykdomsaktivitet, utførelse av ulike aktiviteter, tilfredshet med ulike fenomen osv.

Pasientene krysser av selv på linjen, på tvers a linjen. Verdien avleses og registreres i millimeter (0-100) mellom pasientens avkrysning og venstre ende av skalaen. Noen ganger angis verdien også i centimeter (0-10).​

Anskaffelse:

VAS-skala lages og må tilpasses slik at en i papirversjon fortsatt har en linje som måler nøyaktig 10 cm.

Sett strek på tvers av linjen. 

|-------------------------------------------| 
Ingen smerter                         Uutholdelig
                                        smerter

Testet for metodiske egenskaper: Revill S., et al. The reliability of a linear analogue for evaluating pain. Anaesthesia 1976;31:1191-8. Du kan lese abstract her.
Revmatologiske referanser: Lee VC & Rowlingson JC. Defining Quality of Life in Chronic Pain. In Quality of Life and Pharmaeconomics in Clinical Trials. Spilker B, Ed., Lippincott-Raven Publishers,Philadelphia, 1996, pp. 853-64.
Tilleggsinformasjon:

Forskning har vist at visuelle analoge skalaer er pålitelige og sensitive for endringer. Noen pasienter synes VAS er vanskelig å skåre, det tar også noe tid å bruke lineal til avlesing.

Alternativt brukes stiplete 5 punkt- eller 10 punkt skala (som har 11 mulige svaralternativer, 0-10). Her er det altså mange muligheter og forskjellig praksis.

 

Sist oppdatert 15.02.2022