TST (Timed-Stands-Test)

TST (Timed-Stands-Test)
Type instrument:   Generell funksjonstest av underekstremiteter.  
Målgruppe:

Generisk instrument.

Testet ut for personer med RA / kronisk myositt.

  ICF-nivå : Kroppsnivå.   
Anvendes av: Fysioterapeuter.    
Kort beskrivelse :

Tester generell styrke og funksjon i underekstremitetene.

Utstyr: Utstyrskrav er en stol/krakk og en stoppeklokke. (Stolens mål skal være: 44,5 cm høyde og 38 cm sittedybde). Testen er rask og enkel å utføre.

Terapeuten måler den tiden pasienten bruker på å reise seg helt opp + sette seg ned 10 ganger.

Pasienten skal utføre testen så raskt som mulig. Resultatet sammenlignes med normalverdier hos friske personer i ulike aldersgrupper.

Normalverdiene er angitt i selve testen som du kan finne under punktet «anskaffelse» nedenfor.

Anskaffelse:

Du finner testen her: Timed-Stands Skjemaet.pdf

og manualen her:  Timed-Stands Manual.pdf

Utviklet av: Csuka M, McCarty DJ: Simple method for measurement of lower extremity muscle strength. Am J Med 1985; 78:77-81. Du kan lese abstractet her.   
Oversatt til norsk: NKRR 2004 (fra svensk). 
Testet for metodiske egenskaper:

* Test-retest stabilitet
* Samtidig - og diskriminerende validitet.
* Sensitiv for steroidbehandling ved kronisk myositt.

Newcomer KL, Krug HE, Mahowald ML.
Validity and reliability of the timed-stands test for patients with rheumatoid arthritis and other chronic diseases. J Rheumatol 1993; 20: 21-7. Du kan lese abstractet her.  

Revmatologiske referanser: Se artikkel over.
  Tilleggsinformasjon:   Normalverdier for friske menn og kvinner relatert til alder er angitt i selve testen.

 

Sist oppdatert 13.07.2023