Timed Up & Go (TUG)

Type instrument:

Funksjonstest

Målgruppe:

Testen er ikke sykdomsspesifikk.
Den egner seg best til bruk for personer med redusert fysisk funksjon.
Anbefalt som en del av kjernesettet for fysiske tester for pasienter med artrose (OARSI)

ICF-nivå :

Kroppsnivå/aktivitet

Anvendes av:

Helsepersonell

Kort beskrivelse :

TUG er en test som gir informasjon vedrørende personens balanse, ganghastighet og generelle funksjonsevne. Testen er enkel å administrere, krever lite utstyr og kan gjennomføres innendørs.

Utstyr som kreves

  • stol m/armlene (setehøyde 46 cm)
  • tape
  • stoppeklokke
  • (kjegle)

Pasienten bør ha joggesko/fritidssko under testen, og kan bruke det hjelpemiddel hun/han vanligvis bruker.

Instruksjon

Etter «klar gå» så reiser du deg opp, går forbi den røde streken (den aktuelle fargen på tapen på gulvet, eventuelt kjegle), snur, går tilbake til stolen og setter deg ned igjen».

Testen gjennomføres tre ganger. Først en prøverunde og så to ganger med tidsmåling.
Det beregnes gjennomsnitt av de to målingene.

Instruksjonen på 1. og 2.måling er kun «klar-gå». Terapeuten sikrer at pasienten ikke faller.

Pasienten starter ved å sitte med ryggen mot stolryggen og armene på armlenet. Tiden starter på «gå» og stoppes når pasienten sitter nede på stolen med ryggen mot stolryggen.

Tolkning av resultater

Den norske protokollen sier gjennomsnittet av to forsøk, mens OARSI manual sier det raskeste av to forsøk 
(den siste anbefales for pasienter med artrose – for sammenlikning med andre studier på pasienter med artrose).

  • <20 sekunder: Trenger ikke personhjelp ved forflytning.
  • > 30 sekunder: Trenger ofte personhjelp i forflytning.
    Kan som regel ikke gå i trapper og gå ute alene (norsk manual).

For pasienter diagnostisert med kne/hofteartrose er det funnet at de må endre seg med 1-2 sekunder for å være sikker på at det er en reell endring utover målefeilen (Kennedy et al 2005 ; Algadir et al 2015 ; Dobson et al 2017).

Anskaffelse:

Se den norske manualen: TUG_protokoll_2010 (PDF)   

OARSIs manual: TUG manual oa tester OARSI (PDF)

Artikkel i fysioterapeuten (PDF)                        

Utviklet av:

Podsiadlo & Richardson (1991) The timed «Up & Go»: a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc, 39 (2): 142-8. Les abstrakt

Oversatt til norsk:

Bearbeidet til norsk av dr. med. Olav Sletvold.

   

Referanser:

Kennedy et al (2005) Assessing stability and change of four performance measures: a longitudinal study evaluating outcome following total hip and knee arthroplasty. BMC Musculoskeletal Dis, 28, 6; 3. Les abstrakt

Wright et al (2011) A comparison of 3 methodological approaches to defining major clinically important improvement of 4 performance measures in patients with hip osteoarthritis, J Orthop Sports Phys Ther. 41 ​(5); 319-27

Alghadir et al (2015) The reliability and minimal detactable change of Timed Up and Go test in individuals with grade 1-3 knee osteoarthritis. BMC Musculoskeletal Disord. 16; 174. Les abstrakt

Dobson et al (2017) Reliability and measurement error of the Osteoarthritis Research Society International (OARSI) recommended performance-based tests of physical function in people with hip and knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage, doi: 10.1016/j.joca.2017.06.006. [Epub ahead of print]. Les abstrakt 

Sist oppdatert 21.12.2023