Sunnaas ADL-index (funksjonstest)

Sunnaas ADL-index (funksjonstest)
Type instrument:   Funksjonstest.  
Målgruppe: Eldre og voksne brukere, spesielt med somatiske helseproblem.
ICF-nivå : Aktivitet og deltakelse.  
Anvendes av: Vanligvis av ergoterapeuter, men også fysioterapeuter. 
Kort beskrivelse :

Kartlegger brukerens grad av selvhjulpenhet og hjelpebehov i daglige aktiviteter.

Egnet til vurdering av brukeren på ulike tidspunkt i behandlingsforløpet.

Kartlegger primære og daglige aktiviteter innen 12 forskjellige områder. Disse er tenkt å være de mest sentrale aktiviteter som er nødvendige å utføre i dagliglivet for voksne personer. Aktivitetene skal være nødvendige for å leve et selvstendig liv og derved kunne bo alene.  

Anskaffelse:

Sunnaas ADL – index (PDF)

Skåringsmanual (PDF)  

Utviklet av: Ergoterapeuter ved Sunnaas sykehus, påbegynt i 1982, siste reviderte layout i 2007.  
Oversatt til norsk: Originalspråket er norsk  
Testet for metodiske egenskaper: Sunnaas ADL-index er testet for validitet og responsiveness i en populasjon med sykehusinnlagte eldre pasienter. Les abstrakt
Revmatologiske referanser:

Er ikke testet ut eller brukt i muskel-skjelettpopulasjoner.

 

​​Tilleggsinformasjon:

Les mer om instrumentet Sunnaas ADL-index, Sunnaas sykehus​ 

 

Sist oppdatert 02.01.2024