Submaximal gangtest

Submaximal gangtest
Type instrument:   Funksjonstest.  
Målgruppe: Generisk; ikke sykdomsspesifikt.
ICF-nivå : Kroppsnivå (evne til syreopptak).  
Anvendes av: Helsepersonell.   
Kort beskrivelse :

En aerob submaksimal gangtest egnet for de fleste pasientgrupper og funksjonsnivå (må kunne gå i 8 min.). Pasienten kan selv velge gangtempo.

Utstyr: Tredemølle, pulsklokke, vekt, kalkulator og Borgs RPE skala for anstrengelse.

Tidsbruk: Testen tar cirka 15 min.  

OBS!  Testen er uegnet til å estimere VO2 maks hos personer som står på betablokkere. I så tilfelle er det bedre å se på andre variabler fra testen (Borg mot puls, valgt hastighet etc.) for å se på endringer i kondisjonsnivå.

Film: Her  kan du se en film som viser hvordan testen gjennomføres og tolkes.

Anskaffelse:

Du finner disse vedleggene til høyre på denne siden:

Utviklet av: Ebbeling CB et al. 1991. Du kan lese abstrakt her.
Oversatt til norsk: Camilla Fongen og Caroline Thorskog, NKRR.  
Testet for metodiske egenskaper: Minor MA, Johnsen JC. Reliability and validity of the submaximal treadmill test to estimate aerobic capacity in women with rheumatic disease. J Rheumatol 1996;23:1517-23. Du kan lese abstrakt her.  
Revmatologiske referanser: Testen ble presentert som poster ved Eular 2007, du kan se posteren her: Poster Eular 2007_Minor Submaximale test poster.pdf 
Tilleggsinformasjon:

Borgs RPE anstrengelsesskala er beskrevet i artikkelen:

Borg GA. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exercise 1982;14:377-81. Du kan lese abstrakt her.

 

Sist oppdatert 13.07.2023