RAID (Rheumatoid Arthritis Impact of Disease)

RAID (Rheumatoid Arthritis Impact of Disease)
Type instrument:   Spørreskjema.  
Målgruppe: Personer med revmatoid artritt.
ICF-nivå : Kroppsnivå / aktivitet / deltakelse.  
Anvendes av: Helsepersonell.  
Kort beskrivelse :

Spørreskjema som besvares av pasienten med revmatoid artritt og kartlegger pasientens opplevde sykdomspåvirkning ved den revmatiske sykdommen. Pasientene skårer fra 0 (veldig bra) til 10 (veldig dårlig) på følgende områder:

 • smerte
 • fysisk funksjon
 • fatigue/utmattelse
 • søvn
 • fysisk velvære
 • følelsesmessig velvære
 • mestring

  Skåringsinstruksjon
  Svar fra de 7 enkelt-spørsmålene vektes og summeres til en totalskår mellom 0 og 10.  
Anskaffelse: RAID skjemaet finner du her: RAID-testskjema.pdf 
Utviklet av: Pasienter og helsepersonell i Europa, støttet av EULAR.  
  
Testet for metodiske egenskaper: Testet for validitet: Heiberg T1, Austad C, Kvien TK, Uhlig T. Performance of the Rheumatoid Arthritis Impact of Disease (RAID) score in relation to other patient-reported outcomes in a register of patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2011 Jun;70(6):1080-2. Du kan lese abstrakt her.
Revmatologiske referanser: Gossec L et al. Elaboration of the preliminary Rheumatoid Arthritis Impact of Disease (RAID) score: a EULAR initiative. Ann Rheum Dis. 2009 Nov;68(11):1680-5. Du kan lese abstrakt her.

 

Sist oppdatert 06.04.2021