PGI (Patient Generated Index)

PGI (Patient Generated Index)
Type instrument:   Spørreskjema, individualisert (pasientspesifikt) og selvrapportert.  
Målgruppe: Personer med revmatisk sykdom (norsk versjon), finnes for andre grupper på engelsk.
ICF-nivå : Kan dekke alle deler av ICF grunnet sin pasientspesifikke utforming.  
Anvendes av:

Skjema som pasienten fyller ut selv.

Anvendes i forskning og klinikk.  

Kort beskrivelse :

Spørreskjemaet besvares i tre faser.

  1. Først skal pasienten velge inntil 5 områder som påvirkes av personens revmatiske sykdom.
  2. Videre skal hvert område skåres på en skala fra 0-6 hvor negativt den revmatiske sykdommen påvirker det aktuelle området i dag.
  3. Til slutt skal det fordeles ti poeng mellom områdene hvor det viktigste området får flest poeng.

Ut fra dette regnes det ut en sumskår fra 0-100, hvor 100 er best.

Anskaffelse: Kunnskapssenterets PGI-utgave kan lastes ned her ​
Utviklet av: Originalversjonen er utviklet av D. Ruta og A.M. Garratt i Storbritannia tidlig på 90-tallet. Du finner abstrakt til originalartikkelen her.
Oversatt til norsk: Mari Klokkerud, Margreth Grotle, Ida Løchting, Ingvild Kjeken, Kåre Birger Hagen, Andrew M Garratt. (oversatt og tilpasset til revmatisk sykdom)  
Testet for metodiske egenskaper:

Reliabilitet (test - re test), validitet (construct validity) og responsiveness:

Klokkerud M, Grotle M, Løchting I, Kjeken I, Hagen KB, Garratt AM. Psychometric properties of the Norwegian version of the patient generated index in patients with rheumatic diseases participating in rehabilitation or self-management programmes. Rheumatology (Oxford). 2013 May;52(5):924-32. Du kan lese abstract her .

Forskere ved NKRR har erfart at det er mange kilder til feilutfylling av PGI. Utfylling bør derfor skje i nært samarbeid med helsepersonell om resultatene skal kunne brukes og tolkes ut over konsultasjonen med deltaker. 

Revmatologiske referanser:

Hip and knee osteoarthritis: Hawker GA er al. Understanding the pain experience in hip and knee osteoarthritis--an O​ARSI/OMERACT initiative. Osteoarthritis Cartilage. 2008 Apr;16(4):415-22. Du kan lese abstract her.

Ankylosing Spondylitis: Haywood KL 1 , Garratt AM, Dziedzic K, Dawes PT. Patient centered assessment of ankylosing spondylitis-specific health related quality of life: evaluation of the Patient Generated Index. J Rheumatol. 2003 Apr;30(4):764-73. Du kan lese abstrakt her. 

Garratt 2015: Evaluation of the stages of completion and scoring of the Patient Generated Index (PGI) in patients with rheumatic diseases. Du kan lese artikkelen her: Evaluation of the stages of completion and scoring of the Patient Generated Index (PGI) in patients with rheumatic diseases - PubMed (nih.gov)

Løchting et al 2014: Individualized quality of life in patients with low back pain: reliability and validity of the Patient Generated Index. Du kan lese artikkelen her: Individualized quality of life in patients with low back pain: reliability and validity of the Patient Generated Index - PubMed (nih.gov)

Achaval et al 2013: Use of the Patient-generated Index in systemic sclerosis to assess patient-centered outcomes. Du kan lese artikkelen her: Use of the Patient-generated Index in systemic sclerosis to assess patient-centered outcomes - PubMed (nih.gov)


Tilleggsinformasjon:

Vi gjør oppmerksom på at poengberegningen til PGI er komplisert og kan medføre feil. Ønsker man å bruke instrumentet i forskningssammenheng anbefaler vi at man kontakter NKRR i forkant.

Tolv års erfaring med PGI er sammenfattet i denne artikkelen: Martin F 1 , Camfield L, Rodham K, Kliempt P, Ruta D. Twelve years' experience with the Patient Generated Index (PGI) of quality of life: a graded structured review. Qual Life Res. 2007 May;16(4):705-15. Epub 2007 Feb 1. Du kan lese abstract her.

 

Sist oppdatert 18.04.2023