Oppsummering av behandlingsanbefalinger for hofte- og kneartrose, revidert 2024

Nina Østerås og Tuva Moseng ved Enhet for helsetjenesteforskning og innovasjon (tidligere NKRR) har revidert oppsummeringene i januar 2024 i samarbeid med representanter for ulike fagprofesjoner ved Diakonhjemmet Sykehus og prosjektgruppen i SAMBA,

Oppsummering av behandlingsanbefalinger
Type instrument:  Oppsummering av internasjonale behandlingsanbefalinger for hofte- og kneartrose.​
Målgruppe:  Helsepersonell som jobber med personer med hofte- og kneartrose.
Personer med hofte- og kneartrose
Anvendes av:  Helsepersonell/pasienter
Kort beskrivelse:

En oppsummering av tre internasjonale retningslinjer for artrosebehandling.

Tiltakene er delt inn i ikke-medikamentelle, medikamentelle og kirurgiske behandlingstiltak.

Hvert enkelt tiltak er fargekodet i henhold til styrkegraden på anbefalingen.

I tillegg er det utarbeidet et flytskjema som illustrerer rekkefølgen de anbefalte tiltakene bør vurderes ut fra.

Oppsummeringen er ment som et oversiktlig hjelpemiddel i en travel klinisk hverdag.

Anskaffelse: 

Du finner oppsummeringen her: 

Helsepersonell rev15mars24.pdf

Pasient rev15mars24.pdf

Oversatt til norsk:  Nina Østerås og Tuva Moseng, NKRR, i samarbeid med representanter for ulike fagprofesjoner ved Diakonhjemmet Sykehus og prosjektgruppen i SAMBA, revidert pr. september 2021.

Revmatologiske referanser:

 ​

- EULAR recommendations for the non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis: 2023 update. Ann Rheum Dis 2024.   

- National Institute for Health & Care Excellence (NICE). Osteoarthritis in over 16s: diagnosis and management. NICE guideline [NG226], 2022.

-2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip and Knee. Arthritis and Rheumatology 2020

-Osteoarthritis Research Society International. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee, hip and polyarticular osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage 2019

-Royal Australian College of General Practitioners (RACGP). Guideline for the management of knee and hip osteoarthritis, second edition 2018 (.pdf)​

 

 

Sist oppdatert 18.03.2024