Nasjonal prosedyre for diagnostikk, behandling og oppfølging av revmatoid artritt i Norge

Nasjonal prosedyre
Type instrument: Nasjonal prosedyre
Målgruppe: Personer med revmatoid artritt (RA)
ICF-nivå : Kroppsnivå, aktivitet og deltakelse
Anvendes av: Revmatologer, leger i spesialisering og annet helsepersonell som bidrar i utredning, behandling og oppfølging av mennesker med RA i Norge.
Kort beskrivelse :

Hensikten med den nasjonale prosedyren er å sikre at mennesker med revmatoid artritt (RA) får evidensbasert utredning, behandling og oppfølging, uavhengig av hvor de bor i landet.

Prosedyren er laget på oppdrag fra Norsk revmatologisk forening. Den norske prosedyren tar utgangspunkt i EULAR sine behandlingsanbefalinger for RA fra 2016, ACR sine anbefalinger for RA fra 2015 og Treat-to-Target (T2T)-initiativet. I tillegg er det i stor grad tatt hensyn til norsk klinisk praksis, og nasjonal erfaring med behandlingsstrategi basert på T2T.

Prosedyren omhandler både medikamentell og ikke-medikamentell behandling av RA.

Anskaffelse: Du finner den nasjonale prosedyren finner du her: Nasjonal prosedyre for diagnostikk, behandling og oppfølging av RA i Norge.pdf 
Utviklet av: Overlege Anna-Birgitte Aga og overlege/professor Espen A. Haavardsholm, Diakonhjemmet sykehus. Avsnittet om ikke-farmakologisk behandling er utarbeidet i nært samarbeid med fysioterapeut Ph.D. Rikke Helene Moe fra NKRR.

 

Sist oppdatert 06.04.2021