MD-HAQ (Multidimensional Health Assessment Questionnaire)

MD-HAQ (Multidimensional Health Assessment Questionnaire)
Type instrument:   Spørreskjema som skal fylles ut av pasienten uten hjelp fra andre.  
Målgruppe: Revmatoid artritt.  
ICF-nivå : Aktivitet og deltagelse.  
Anvendes av: Benyttes av flere yrkesgrupper. 
Kort beskrivelse :

Dette spørreskjema er ikke bare en bred kartlegging av fysisk funksjon som HAQ eller MHAQ. MD-HAQ inneholder i tillegg også spørsmål om andre områder, f.eks. trøtthet, morgenstivhet, fysisk aktivitet, etc.

Fordi en i dag ser bedre fysisk funksjon hos mange pasienter med RA er noen spørsmål tilpasset ett høyere aktivitetsnivå enn da HAQ og MHAQ be utviklet.

Anskaffelse: Du finner spørreskjemaet som her: MDHAQ_testen.pdf                                                                   
Utviklet av: Ted Pincus og Frederick Wolfe, USA  
Oversatt til norsk: NKRR  
Revmatologiske referanser: Theodore Pincus, Christopher Swearingen, Frederick Wolfe: Toward a multidimensional Health Assessment Questionnaire. Arthritis Rheum 1999;42:2220-30. Du kan lese abstrakt her.
Tilleggsinformasjon: Instrumentet ble hilst velkommen for rutinemessig kartlegging av annet enn den bare fysiske funksjonen for pasienter med RA, men MD-HAQ brukes relativt sjeldent, fordi andre dimensjoner ofte undersøkes litt mer inngående.

 

Sist oppdatert 06.04.2021