Mc Gill Pain Questionnaire - norsk spørreskjema for smertemåling

Mc Gill Pain Questionnaire - norsk spørreskjema for smertemåling
Type instrument:   Spørreskjema som pasienten fyller ut selv.
Målgruppe: Personer med smerter.
ICF-nivå : Kroppsnivå.  
Anvendes av: Tverrfaglig helsepersonell.  
Kort beskrivelse :

Flerdimensjonalt måleinstrument for smerte.

106 adjektiver er fordelt på 18 ordgrupper. Ordene er plassert under hverandre etter styrkegrad innen gruppene.

Pasientene blir bedt om å finne de ordene som best beskriver hvordan smerten oppleves. Kun ett ord i hver gruppe kan velges for å beskrive den smertekvaliteten som ordgruppen uttrykker.

Anskaffelse: Du finner spørreskjemaet her: Norsk spørrskjema for smertemåling.pdf og skråringsmanual her: Skåring Norsk spørreskjema for smertemåling.pdf   
Utviklet av: Utviklet av McGill University i Canada i 1970-årene.  
Oversatt til norsk: Liv Inger Strand og Alex R. Wisnes, 1990.  
Testet for metodiske egenskaper:

Strand LI & Wisnes AR. Utvikling av norsk spørreskjema for smertemåling. Tidsskr Nor Lægeforen 1990; 110: 45-9. Du kan lese abstract her.

Melzack R. The McGill Pain Questionnaire: Major properties and scoring methods. Pain, 1975; 277-99.
Du kan lese abstractet her.

Revmatologiske referanser:

Spørreskjemaet er publisert som appendix i følgende bok: McCaffery M & Beebe A: Smerter. Lærebok for helsepersonell, 254-58. (ISBN 82-417-0480-1).

Med utgangspunkt i McGill Pain Questionnaire har Elisabeth Ljunggren utarbeidet et standardisert og forenklet intervjuoppsett til bruk for pasienter med lumbago / ischias: Ljunggren AE. Descriptions of pain and other sensory modalities in patients with lumbago-sciatica and herniated intervertebral discs. Interview administration of an adapted McGill Pain Questionnaire. Pain 1983; 16: 265-76. Du kan lese abstractet her.  

Tilleggsinformasjon: McGill Pain Questionnaire er et av de mest brukte flerdimensjonale måleinstrumentene for smerte i engelsktalende land. Spørreskjemaet ble utviklet for bedre å kunne avdekke, dokumentere og kvantifisere pasientens totale smerteopplevelse. Skjemaet er inkludert i Norsk Smerteforenings Kjernesett NOSF Miss  

 

Sist oppdatert 06.04.2021