Kvalitetsindikatorer for fysioterapi ved spondyloartritt

Kvalitetsindikatorer for fysioterapi ved spondyloartritt
Type instrument: Spørreskjema som pasientene skal fylle ut selv. Angir pasientrapportert kvalitet på fysioterapibehandlingen ved spondyloartritt
Målgruppe: Personer med spondyloartritt
ICF-nivå : Kroppsnivå, aktivitet, deltakelse  
Kort beskrivelse : Indikatorsettet består av 11 enkeltspørsmål (en A-4 side) med avkryssingsbokser for svar. Spørreskjemaet etterspør innhold i behandlingen hos fysioterapeut (siste år).
Anskaffelse: Du finner indikatorskjemaet her: Indikatorsett fysioterapi ved spondyloartritt.pdf  
Utviklet av: Anne Christie, Hanne Dagfinrud, Elisabeth Pedersen, Pauline Kjelsvik Holøyen, Margareth Aasebø Løvland, Kirsten Jemtland Enger, Vigdis Fuglesang, Karen Marie Liland, Torill Ommang, Marthe Næss, Håvard White, Anne Dingsør, Kari Danielsen, Ingunn Stenersen Plate, Bente Slungaard, Anne Grethe Hjorth, Siv Eppeland, Marit Gartha Larsen, Ingvild Bø, Ingeborg Thorsen, Heidi Stavseth Hovstad, Ida Korsvold, Helene Lindtvedt Hansen, Jon Hagfors, Liv Margot Sviland,   Geir Indrebø, Jarle Javenes  
Oversatt til norsk: Indikatorsettet er utviklet i Norge 2016. 
Tilleggsinformasjon: Kvalitetsindikatorene er utviklet av en ekspertgruppe sammensatt av brukere, helsepersonell og forskere. Arbeidet har vært ledet av NKRR. Prosjektet har mottatt støtte fra Fysiofondet. 

 

Sist oppdatert 06.04.2021