Kvalitetsindikatorer for artrosebehandling

Kvalitetsindikatorer for artrosebehandling
Type instrument:   Spørreskjema som fylles ut av pasienten. Angir pasient-rapportert kvalitet på behandlingen av artrose.
Målgruppe: Personer med artrose
ICF-nivå : Kroppsnivå, aktivitet og deltakelse
Kort beskrivelse : Indikatorsettet (versjon 2) består av 16 enkeltspørsmål (en A-4 side) relatert til informasjon og veiledning, fysisk funksjon og oppfølging av helsepersonell, samt farmakologisk behandling av artrose.
Anskaffelse: Du finner indikatorsettet her: QI for artrosebeh_v2_Februar2015.pdf 
Utviklet av: Nina Østerås, Andrew Garratt, Margreth Grotle, Bård Natvig, Ingvild Kjeken, Tore K. Kvien, Kåre B. Hagen.
Oversatt til norsk: Indikatorsettet er utviklet i Norge (2013) og revidert i 2015. 
Metodiske og revmatologiske referanser:

Østerås N et al. Patient-reported quality of care for osteoarthritis: development and testing of the osteoarthritis quality indicator questionnaire. Arthritis Care Res (Hoboken). 2013, 7:1043-51. Du kan lese abstraktet her.

Østerås N, Tveter AT, Garratt AM, Svinøy OE, Kjeken I, Natvig B, Grotle M, Hagen KB. Measurement properties for the revised patient-reported OsteoArthritis Quality Indicator questionnaire. Osteoarthritis Cartilage. 2018 Oct;26(10):1300-1310. Du kan lese abstraktet her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30231991/​

Tilleggsinformasjon: Kvalitetsindikatorer for artrosebehandling er utviklet av et ekspertpanel og bygger på systematisk litteratursøk og pasientintervjuer.

Spørreskjemaet ble revidert i 2015, der en overflødig indikator ble fjernet og spørsmålsformuleringene ble forbedret.

 

Sist oppdatert 17.03.2022