Interessesjekkliste (NKRR)

Interessesjekkliste (NKRR)
Type instrument: Klinisk instrument som utgangspunkt for kartlegging og samtale om interesser/tap av interesser.  
Målgruppe: Alle.
ICF-nivå : Aktivitet, deltakelse og miljøfaktorer.  
Anvendes av: Vanligvis brukt av ergoterapeuter, men kan benyttes av andre faggrupper.  
Kort beskrivelse : Skjemaet består av en rekke aktiviteter som er ramset opp og hvor spørsmålet knyttes til om pasienten har drevet med aktiviteten før , driver med aktiviteten , og om pasienten eventuelt savner aktiviteten. Skjemaet er ment som et utgangspunkt, en sjekklistes og et rammeverk for samtale om interesser.
Anskaffelse: Skjema finner du her: NKRRs interessesjekkliste.pdf  
Utviklet av: NKRR, Diakonhjemmet sykehus  
Oversatt til norsk:   NKRR 2004
Testet for metodiske egenskaper: Sjekklisten er utviklet som et klinisk redskap, som utgangspunkt for en strukturert samtale om interesser og ikke testet for psykometriske egenskaper.

​ 

Sist oppdatert 28.04.2022