ICF kjernesett for RA

ICF kjernesett for RA
Type instrument:   Klassifikasjon for funksjon (ICF - International Classsification of Functioning, Disability and Health).  
Målgruppe: Revmatoid artritt.
ICF-nivå : Alle ICF-nivå  
Anvendes av: Benyttes av flere yrkesgrupper.  
Kort beskrivelse : Klassifiserer funksjon ved å måle 96 kategorier fra ICF kjernesett for revmatoid artritt. Disse graderes av helsepersonell i intervju med pasienten og graderes på en skala 0-3 (0 = Ingen problemer, 3 = fullstendige problemer), 8 = ikke spesifisert, 9 ikke andvendbar.
Det beregnes ikke summeskårer eller gjennomsnitt for hver pasient.
Anskaffelse: ICF kjernesett finner du her: ICF Kjernesett for RA Skjema (PDF) 
Utviklet av: Utviklet av Gerold Stucki og medarbeidere ved ICF Branch München, Tyskland.
Oversatt til norsk: Kompetansesenteret for IT i helse- og sosialsektoren (KITH)  
Testet for metodiske egenskaper:

Norsk versjon er testet for reliabilitet og responsiveness:
Uhlig T, Lillemo S, Moe RH, Stamm T, Cieza A, Boonen A, Mowinckel P, Kvien TK, Stucki G. Reliability of the ICF Core Set for rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2007;66:1078-84. Les abstrakt

Uhlig T, Moe R, Reinsberg S, Kvien TK, Cieza A, Stucki G. Responsiveness of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Core Set for rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2009;68:879-84.
Les abstrakt

Revmatologiske referanser: Stucki G, Cieza A, Geyh S, Battistella L, Lloyd J, Symmons D, Kostanjsek N, Schouten J. ICF Core Sets for rheumatoid arthritis. J Rehabil Med. 2004 Jul;(44 Suppl):87-93. PubMed PMID: 15370754. Les abstrakt
Tilleggsinformasjon: Se ICF håndbok (PDF)

 

Sist oppdatert 03.01.2024