HAQ (Health Assessment Questionnaire)

HAQ (Health Assessment Questionnaire


Type instrument:  

Spørreskjema som skal fylles ut av pasienten uten hjelp fra andre.  

Målgruppe:

Revmatoid artritt.

ICF-nivå :

Aktivitet og deltakelse.  

Anvendes av:

Benyttes av flere yrkesgrupper.  

Kort beskrivelse :

Måler fysisk funksjon (påkledning/stell, stå opp, måltider, mobilitet, hygiene, rekkevidde, grep og aktiviteter). Inneholder 20 spørsmål som er delt inn i 8 komponenter (f.eks. hygiene) med 2 -3 spørsmål per dimensjon. Spørsmålene er gradert på en skala fra 0 -3.

HAQ scores som gjennomsnitt av høyeste verdi på hver dimensjon. Hver komponent kan få oppgradert score ved bruke av hjelpemiddel eller hjelp fra en annen person. Dersom en pasient for eksempel har svart "med noe besvær" og samtidig krysset av for at de bruker hjelpemiddel eller personhjelp, gis spørsmålet verdien 2 i stedet for verdien 1 som det ellers hadde fått.

Anskaffelse:

Du finner HAQ-skjema her: HAQ skjema.pdf        

Prof. Till Uhlig, NKRR, har utarbeidet en syntaks som brukes til beregning av HAQ totalscore. Den kan fåes ved henvendelse til ham, klikk her .  

Utviklet av:

Jim Fries og medarbeidere ved Standford University, USA: Fries JF, Spitz P, Kraines RG, Holman HR: Measurement for patient outcome in arthritis. Arthritis Rheum 1980; 23: 137 - 45. Du kan lese abstractet her .  

Oversatt til norsk:

Liv Marit Smestad og prof. Tore K. Kvien.

Testet for metodiske egenskaper:

Ekdahl C, Eberhardt K, Andersson SI, Svensson B: Assessing disability in patients with rheumatoid arthritis. Use of a Swedish version of Stanford Health Assessment Questionnaire. Scand J Rheumatol 1988; 17: 263 - 71. Du kan lese abstrakt her.    

Revmatologiske referanser:  

Oftest står valget mellom HAQ eller den forkortete MHAQ når en ønsker å kartlegge fysisk funksjon. Se artikkel med sammenligning: Uhlig T, Haavardshold EA, Kvien TK. Comparison of Health Assessment Questionnaire (HAQ) or modified HAQ (MHAQ) in patients with rheumatoid arthritis. Rheumatology 2006;45:454-8. Du kan lese abstractet  her .

Tilleggsinformasjon:

HAQ er utgangspunktet for en modifikasjon i spørreskjema: MHAQ, MD-HAQ, HAQ2. Fortsatt brukes HAQ avgjort mest.  

Sist oppdatert 15.02.2022