GAT (Grip Ability Test)

GAT (Grip Ability Test)
Type instrument:   Funksjonstest  
Målgruppe: Mennesker med RA.
ICF-nivå : Kroppsnivå.  
Anvendes av: Primært av ergoterapeuter.  
Kort beskrivelse :

GAT er en kortversjon av Sollermanns håndfunksjonstest, og tester håndfunksjon. GAT kan brukes for å vurdere håndfunksjon, og for å evaluere effekt/nytte av tiltak for å bedre håndfunksjon både på individ- og gruppenivå.

For å utføre Gat trengs følgende utstyr: stoppeklokke, litermål, et vannglass, en tubigrip-strømpe, en konvolutt og en binders. Tre oppgaver utføres på tid (målt i sekunder):

  • Helle vann i et glass
  • Sette binders på en konvolutt
  • Trekke en strømpe over ikke- dominant hånd.

    Testen tar ca. 5 minutter å utføre.
Anskaffelse

For nærmere beskrivelse av utstyr og gjennomføring av testen, se vedlegg:

GAT testmanual.pdf

GAT referanseliste til 2013.pdf  

Utviklet av: Berit Dellhag  
Oversatt til norsk: Instruksjonene foreligger sannsynligvis i flere norske versjoner, hvorav en er oversatt av Ingvild Kjeken, NKRR, tlf: 98802614 
Aktuelle referanser:

Dellhag, B. & Bjelle, A. 1995, A Grip Ability Test for use in rheumatology practice, J Rheumatol, vol. 22, no. 8, pp. 1559-1565. Du kan lese abstract her.    

BİRCAN,, ERDİNÇ  et al. Grip Ability Test in Rheumatoid Arthritis Patients: Relationship With Disease Activity and Hand-Specific Self-Report Questionnaires. Archives of Rheumatology vol 29,no 3, 2014. Fulltekst her

Adams J, Burridge J, Mullee M et al. Correlation between upper limb functional ability and structural hand impairment in an early rheumatoid population. Clin Rehabil 2004; 18 (4): 405-413. Les i PubMed

Björk M, Gerdle B, Thyberg I et al. Multivariate relationships between pain intensity and other aspects of health in rheumatoid arthritis--cross sectional and five year longitudinal analyses (the Swedish TIRA project). Disabil Rehabil 2008; 30 (19): 1429-1438. Les i PubMed

Björk M, Thyberg I, Haglund L et al. Hand function in women and men with early rheumatoid arthritis. A prospective study over three years (the Swedish TIRA project). Scand J Rheumatol 2006; 35 (1): 15-19. Les i PubMed

Björk MA, Thyberg IS, Skogh T et al. Hand function and activity limitation according to health assessment questionnaire in patients with rheumatoid arthritis and healthy referents: 5-year followup of predictors of activity limitation (The Swedish TIRA Project). J Rheumatol 2007; 34 (2): 296-302. Les i PubMed

Bjurehed L, Brodin N, Nordenskiöld U et al. Improved Hand Function, Self-Rated Health, and Decreased Activity Limitations: Results After a Two-Month Hand Osteoarthritis Group Intervention. Arthritis Care Res (Hoboken) 2018; 70 (7): 1039-1045. Les i PubMed

Brorsson S, Hilliges M, Sollerman C et al. A six-week hand exercise programme improves strength and hand function in patients with rheumatoid arthritis. J Rehabil Med 2009; 41 (5): 338-342. Les i PubMed

Brorsson S, Nilsdotter A, Pedersen E et al. Relationship between finger flexion and extension force in healthy women and women with rheumatoid arthritis. J Rehabil Med 2012; 44 (7): 605-608. Les i PubMed

Dellhag B, Bjelle A. A five-year followup of hand function and activities of daily living in rheumatoid arthritis patients. Arthritis Care Res 1999; 12 (1): 33-41. Les i PubMed

Dellhag B, Bjelle A. A Grip Ability Test for use in rheumatology practice. J Rheumatol 1995; 22 (8): 1559-1565. Les i PubMed

Dellhag B, Hosseini N, Bremell T et al. Disturbed grip function in women with rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2001; 28 (12): 2624-2633. Les i PubMed

Eberhardt K, Sandqvist G, Geborek P. Hand function tests are important and sensitive tools for assessment of treatment response in patients with rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 2008; 37 (2): 109-112. Les i PubMed

Erdinç Gündüz N, Erdem D, Kızıl R et al. Is dry heat treatment (fluidotherapy) effective in improving hand function in patients with rheumatoid arthritis? A randomized controlled trial. Clin Rehabil 2019; 33 (3): 485-493. Les i PubMed

Hallert E, Björk M, Dahlström O et al. Disease activity and disability in women and men with early rheumatoid arthritis (RA): an 8-year followup of a Swedish early RA project. Arthritis Care Res (Hoboken) 2012; 64 (8): 1101-1107. Les i PubMed

Hansson EE, Jönsson-Lundgren M, Ronnheden AM et al. Effect of an education programme for patients with osteoarthritis in primary care--a randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord 2010; 11: 244. Les i PubMed

Malcus Johnsson P, Sandqvist G, Sturesson AL et al. Individualized outcome measures of daily activities are sensitive tools for evaluating hand surgery in rheumatic diseases. Rheumatology (Oxford) 2012; 51 (12): 2246-2251. Les i PubMed

Manning VL, Hurley MV, Scott DL et al. Education, self-management, and upper extremity exercise training in people with rheumatoid arthritis: a randomized controlled trial. Arthritis Care Res (Hoboken) 2014; 66 (2): 217-227. Les i PubMed

Marshall M, van der Windt D, Nicholls E et al. Radiographic hand osteoarthritis: patterns and associations with hand pain and function in a community-dwelling sample. Osteoarthritis Cartilage 2009; 17 (11): 1440-1447. Les i PubMed

Nordenskiold UM, Grimby G. Grip force in patients with rheumatoid arthritis and fibromyalgia and in healthy subjects. A study with the Grippit instrument. Scand J Rheumatol 1993; 22 (1): 14-19. Les i PubMed

Osteras N, Hagen KB, Grotle M et al. Limited effects of exercises in people with hand osteoarthritis: results from a randomized controlled trial. Osteoarthritis Cartilage 2014; 22 (9): 1224-1233. Les i PubMed

Poole JL. Measures of hand function: Arthritis Hand Function Test (AHFT), Australian Canadian Osteoarthritis Hand Index (AUSCAN), Cochin Hand Function Scale, Functional Index for Hand Osteoarthritis (FIHOA), Grip Ability Test (GAT), Jebsen Hand Function Test (JHFT), and Michigan Hand Outcomes Questionnaire (MHQ). Arthritis Care Res (Hoboken) 2011; 63 Suppl 11: S189-199. Les i PubMed

Ronningen A, Kjeken I. Effect of an intensive hand exercise programme in patients with rheumatoid arthritis. Scand J Occup Ther 2008; 15 (3): 173-183. Les i PubMed

Sandqvist G, Johnsson PM, Sturesson AL et al. Measures and time points relevant for post-surgical follow-up in patients with inflammatory arthritis: a pilot study. BMC Musculoskelet Disord 2009; 10: 50. Les i PubMed

Tveter AT, Dagfinrud H, Moseng T et al. Health-related physical fitness measures: reference values and reference equations for use in clinical practice. Arch Phys Med Rehabil 2014; 95 (7): 1366-1373. Les i PubMed

Verma C, Parikh R, Nadkar M et al. Correlation of Functional Ability of the Hand with Upper Limb Function and Quality of Life in Patients with Rheumatoid Arthritis. J Assoc Physicians India 2017; 65 (3): 20-24. Les i PubMed

Vincent C, Gagnon DH, Dumont F. Pain, fatigue, function and participation among long-term manual wheelchair users partnered with a mobility service dog. Disabil Rehabil Assist Technol 2019; 14 (2): 99-108. Les i PubMed

 

Sist oppdatert 13.07.2023