Funksjonsvurdering skulder/arm

Funksjonsvurdering skulder/arm
Type instrument:   Funksjonstest  
Målgruppe:

Personer med RA som har problemer i overekstremitetene.

Personer med skulderproblemer.  

ICF-nivå : Kroppsnivå  
Anvendes av: Fysioterapeuter
Kort beskrivelse :

Testen består av 5 bilaterale funksjonstester

  • Hånd-mot-tak
  • Hånd til motsatt skulder
  • Hånd til nakke
  • Hånd i rygg
  • Hånd i sete

    Borgs smerteskala kan med fordel benyttes sammen med denne testen. Du finner den her: BORG CR10 skala.pdf
Anskaffelse:

Du finner følgende vedlegg:

Utviklet av: C. Boström, 1991  
Oversatt til norsk: NKRR 2004  
Testet for metodiske egenskaper:

Intra- og interreliabilitet:
Boström C, Harms-Ringdahl K, Nordermar R.
Clinical reliability of shoulder function assessment in patients with rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 1991; 20: 36-48. Du kan lese abstractet her.

Innholdsvaliditet:
Boström C, Harms-Ringdahl K, Nordermar R.
Relationships between measurements of impairment, disability, pain and disease activity in rheumatoid arthritis patients with shoulder problems. Scand J Rheumatol 1995; 24: 352-59. Du kan lese abstractet her.  

Samtidig validitet
Boström C, Harms-Ringdahl K, Nordermar R.
Shoulder, elbow and wrist movement impairment - predictors of disability in female patients with rheumatiod arthritis. Scand J Rehab Med 1997; 29: 223-232. Du kan lese abstractet her.

Sensibilitet
Følsom for vurdering av rehabiliterinsprogram for pasienter med RA og større funksjonsproblemer. Referanse: Eurenius E, Stenström C: Intensiv rehabilitering i Reumatikerprogram på Sätra Brunn. 10-poengssuppsats innom Påbyggnadsutbildning. Vårdhøgskolan i Uppsala, 1994.

Følsom for vurdering av trening for pasienter med skulderfraktur. Referanse: Rèvay S, Dahlström D, Dalèn N. Water exercise versus instruction for self-training following a shoulder fracture. Int J Rehab Res 1992; 15: 372-333.  

 

Sist oppdatert 13.07.2023