FIHOA (Functional Index for Hand OsteoArthritis)

FIHOA (Functional Index for Hand OsteoArthritis)
Type instrument:   Spørreskjema om håndfunksjon hos mennesker med artrose.
Målgruppe: Personer med artrose.
ICF-nivå : Aktivitet / deltakelse.
Anvendes av: Fysioterapeuter / ergoterapeuter / leger / helsepersonell
Kort beskrivelse :

10 korte spørsmål om funksjoner i dagliglivet som besvares på en skala fra 0-3. Totalskåren kan bli max 30. Ni spørsmål må være besvart for å kunne regne totalscoren.

Kun ett av de kjønnsspesifikke spørsmålene besvares.  

Anskaffelse: Du finner testen her: FIHOA skjema.pdf   
Utviklet av: Dreiser, 1995 i Frankrike.  
Oversatt til norsk: Rikke Moe, NKRR.  
Testet for metodiske egenskaper:

Data kvalitet, validitet og reliabilitet.

Moe RH, Garratt A, Christensen B, Maheu E, Mowinckel P, Kvien TK, Kjeken I, Hagen KB, Uhlig T. "Concurrent evaluation of data quality, reliability and validity of the Australian/Canadian Osteoarthritis Hand Index and the Functional Index for Hand Osteoarthritis". Du kan lese abstract her .  

Revmatologiske referanser: Dreiser RL, Maheu E, Guillou GB, Caspard H, Grouin JM. Validation of an algofunctional index for osteoarthritis of the hand. Rev Rhum Engl Ed 1995;62:43S_53S. Du kan lese abstrakt her .
Tilleggsinformasjon:

Mye brukt i Syd-Europa.

Oversatt til engelsk, norsk og flamsk.

 

Sist oppdatert 13.07.2023