Europeiske anbefalinger for sykepleierens rolle i oppfølging og behandling av kronisk inflammatorisk artritt

EULAR-anbefaling
Bakgrunn:

Sykepleierrollen innen revmatologi har gjennomgått store endringer i løpet av 2000-tallet. Utvikling av nye medisinske behandlingsmetoder har gitt sykepleierne nye oppgaver og utvidet ansvarsområde. I mange land gjennomfører sykepleierne selvstendige sykepleiekonsultasjoner.

Anbefalingene er utviklet på bakgrunn av en systematisk litteraturgjennomgang og konsensus i et ekspertpanel

Anbefalingen ble oppdatert i 2018: 2018 update of the EULAR recommendations for the role of the nurse in the management of chronic inflammatory arthritis - PubMed (nih.gov)

Målgruppe:

Sykepleiere og leger som arbeider innen revmatologi

Pasienter med revmatiske sykdommer

Utviklet av: En arbeidsgruppe nedsatt av den europeiske revmatologiorganisasjonen, EULAR, som bestod av sykepleiere, revmatologer, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, psykolog og pasienter fra 15 land i Europa
Oversatt til norsk: Anbefalingene er oversatt til norsk av Hanne Vestaby, Heidi A. Zangi, Till Uhlig og Kristin Hellem​
Revmatologiske referanser:

van Eijk-Hustings Y et al. EULAR recommendations for the role of the European League Against Rheumatism recommendations for the role of the nurse in the management of chronic inflammatory arthritis: results of a multinational survey among nurses, rheumatologists and patients. Rheumatology (Oxford), 2014, Advanced Access March 31. Du kan lese abstract her.

van Eijk-Hustings Y et al. Dissemination and evaluation of the European League Against Rheumatism recommendations for the role of the nurse in the management of chronic inflammatory arthritis: results of a multinational survey among nurses, rheumatologists and patients. Rheumatology (Oxford) 2014, Advanced Acess March 31. Du kan lese abstract her.  

Anskaffelse:

Last ned/lese Europeiske anbefalinger for sykepleiere_norsk oversettelse 2019 (norsk).pdf

Sist oppdatert 02.03.2022