Europeiske anbefalinger for kjernekompetanser for helsepersonell som jobber med revmatiske og muskelskjelettsykdommer

Helsepersonell som arbeider med personer med revmatiske og muskelskjelett sykdommer

Leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, sosionomer, helsepersonell generelt

EULAR har utarbeidet og publisert anbefalinger for kjernekompetanser for tverrfaglig helsepersonell som arbeider med pasienter med revmatiske og muskelskjelett sykdommer

EULAR, 2019: Edelaar L, et al.

I 2017 ble en norsk undersøkelse med samme tema ble publisert i Norsk Rheumabulletin.

Les side 22-​24 i bladet​ her (.pdf av bladet)

Sist oppdatert 15.02.2022