EULARs behandlingsstandard for personer med revmatoid artritt

EULARs behandlingsstandard for personer med revmatoid artritt
Type instrument:   Behandlingsstandarder for revmatoid artritt
Målgruppe: Helsepersonell som jobber med personer med revmatoid artritt og personer med revmatoid artritt   
Anvendes av: Helsepersonell / Pasienter  
Kort beskrivelse: Dokumentet inneholder to versjoner av behandlingsstandardene, en for helsepersonell og en sjekkliste for pasienter.  
Anskaffelse: Du finner behandlingsstandardene her: Europeiske behandlingsstandard for revmatiod artritt_skjema.pdf 
Utviklet av: Behandlingsstandardene er utviklet i EUMUSC prosjektet etter initiativ fra EU og EULAR, og oversatt til norsk av NKRR.
Oversatt til norsk: Kristin Hellem, Gerd Jenny Aanerud, Till Uhlig og Rikke Helene Moe 2015
Revmatologiske referanser: Den engelske artikkelen om utviklingen av behandlingsstandardene her: Ann Rheum Dis-2014-Stoffer-902-5.pdf 

 

Sist oppdatert 15.02.2022