EULARs anbefalinger for sykepleiers rolle i oppfølging og behandling av kronisk inflammatorisk artritt, 2012

Sykepleierrollen innen revmatologi har gjennomgått store endringer i løpet av 2000-tallet. Utvikling av nye medisinske behandlingsmetoder har gitt sykepleierne nye oppgaver og utvidet ansvarsområde. I mange land gjennomfører sykepleierne selvstendige sykepleiekonsultasjoner.
Anbefalingene er utviklet på bakgrunn av en systematisk litteraturgjennomgang og konsensus i et ekspertpanel

Sykepleiere og leger som arbeider innen revmatologi. Pasienter med revmatiske sykdommer.

En arbeidsgruppe nedsatt av den europeiske revmatologiorganisasjonen, EULAR, som bestod av sykepleiere, revmatologer, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, psykolog og pasienter fra 15 land i Europa

Anbefalingene er oversatt til norsk av Hanne Vestaby, Heidi A. Zangi, Till Uhlig og Kristin Hellem

van Eijk-Hustings Y et al. EULAR recommendations for the role of the European League Against Rheumatism recommendations for the role of the nurse in the management of chronic inflammatory arthritis: results of a multinational survey among nurses, rheumatologists and patients. Rheumatology (Oxford), 2014, Advanced Access March 31. Du kan lese abstract her.


van Eijk-Hustings Y et al. Dissemination and evaluation of the European League Against Rheumatism recommendations for the role of the nurse in the management of chronic inflammatory arthritis: results of a multinational survey among nurses, rheumatologists and patients. Rheumatology (Oxford) 2014, Advanced Acess March 31. Du kan lese abstract her.  

Du finner anbefalingene her: Europeiske anbefalinger for sykepleiere_norsk oversettelse.pdf


Merk at dette er en oversettelse av anbefalingene fra 2012. I 2019 kom EULAR med en oppdatering av anbefalingene, men disse er ikke oversatt til norsk enda. Engelsk versjon av anbefalingene fra 2019 finnes i Klinisk verktøykasse her.

Sist oppdatert 06.04.2021