EULARs anbefalinger for digital hjemmeoppfølging av pasienter med revmatiske muskelskjelettsykdommer

Digitale løsninger for å behandle og følge opp (avstandsoppfølging/digital hjemmeoppfølging) pasienter med revmatiske muskelskjelettsykdommer blir i økende grad tatt i bruk. En internasjonalt oppnevnt ekspertgruppe bestående av brukerrepresentanter og helsepersonell  gjennom kunnskapsoppsummeringer og en konsensusprosess utarbeidet en anbefaling  i forbindelse med implementering av digitale løsninger i behandling og oppfølging for pasienter med revmatiske muskelskjelettsykdommer.

Informasjon om verktøyet
Type instrument/bakgrunn:

EULAR-anbefaling (points to consider)​
​Målgruppe:
​Pasienter med revmatisk muskelskjelettsykdom
​Anvendes av:
​Helsepersonell
​Kort beskrivelse:
​Anbefalingen består av 4 overordnede prinsipper og 9 anbefalinger/råd (points to consider)
​Anskaffelse:
Du finner anbefalingen her (.pdf)
​Utviklet av:
​En arbeidsgruppe innen EULAR som bestod av tverrfaglig helsepersonell og pasienter fra 14 europeiske land

​​Revmatologiske referanser:
​de Thurah A, Bosch P, Marques A, et al2022 EULAR points to consider for remote care in rheumatic and musculoskeletal diseasesAnnals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 25 April 2022. doi: 10.1136/annrheumdis-2022-222341Sist oppdatert 19.09.2023