Eular anbefaling

EULAR Livsstilsråd i behandlingen av revmatiske og muskelskjelett sykdommer

De siste årene har de fleste fått med seg at det er forsket frem en rekke generelle positive effekter av en sunn livsstil. Kjente livsstils​​anbefalinger dreier seg for eksempel om et sunt og passelig inntak av mat og drikke, å minimere bruken av tobakk, og være fysisk aktiv.

Det er enda flere gode effekter av en sunn livsstil hvis man har revmatiske og muskelskjelettsykdommer (RMDs). Tilknyttet disse sykdommene er det oppdaget en større risiko for hjerte-kar sykdom og en rekke andre tilleggssykdommer. I tillegg til dette har noen livsstilsvalg, som fysisk aktivitet og trening, vist seg å være god behandling for disse sykdommene. Anbefalingene for fysisk aktivitet er like for den generelle voksne befolkningen og for mennesker med revmatiske og muskelskjelettsykdommer. Det vil si å unngå langvarig passivitet og få 30-60 minutters moderat fysisk aktivitet daglig. En av de viktigste livsstilsfaktorene er tilstrekkelig fysisk aktivitet.

Du kan laste ned og lese den fulle anbefalingen her (.pdf)

Den nye EULAR livsstilsanbefaling er basert på store oppdaterte kunnskapsoppsummeringer og en konsensusprosess i en internasjonalt oppnevnt ekspertgruppe bestående av brukerrepresentanter og helsepersonell. Anbefalingen omhandler spesielt fysisk aktivitet, arbeidsdeltakelse, kosthold, tobakk og alkohol. Kunnskapsoppsummeringene anbefalingene baserer seg på, vil også bli publisert i løpet av kort tid. 

Sist oppdatert 14.03.2023