EULAR anbefalinger for smertehåndtering hos personer med inflammatorisk artritt og artrose

EULAR anbefalinger for smertehåndtering
Type instrument/ bakgrunn    

EULAR anbefaling

 

Målgruppe Personer med inflammatorisk artritt og artrose
Anvendes av Helsepersonell  
Kort beskrivelse   Anbefalingene er utarbeidet av 18 medlemmer fra 12 ulike land derav pasientrepresentanter, revmatolog, fysioterapeuter, sykepleiere, psykologer, en ergoterapeut, en allmennlege, en metodeekspert og en forskningsmedarbeider basert på et systematisk litteratursøk for å evaluere effekten av ulike tiltak for å håndtere smerte.
Anskaffelse

Se anbefalingene  

Om EULARs anbefaling for smertehåndtering (PDF)

Utviklet av Geenen R, 2018

 

Sist oppdatert 21.12.2023