EULAR anbefalinger for fysisk aktivitet for personer med inflammatorisk artritt og artrose

Type instrEULAR anbefalinger for fysisk aktivitet ument/ bakgrunn: EULAR anbefaling
Type instrument/ bakgrunn:   

EULAR anbefaling

 

Målgruppe: Personer med inflammatorisk artritt og artrose
Anvendes av:

Helsepersonell

 

Kort beskrivelse :

Anbefalinger for råd og veiledning om fysisk aktivitet for mennesker med revmatiske og muskelskjelett – sykdommer.

 

Anskaffelse:

Se anbefalingen  

Se kortversjon (PDF)

 

Utviklet av: Rausch-Osthoff AK, et al.
   

 

Sist oppdatert 21.12.2023