EQ5D-5L (EuroQoL 5L - health-related quality of life)

EQ5D-5L (EuroQoL 5L - health-related quality of life)
Type instrument:           Spørreskjema
Målgruppe: Generisk (diagnoseuavhengig)
ICF-nivå : Kroppsnivå, aktivitet og deltakelse  
Anvendes av: Alle  
Kort beskrivelse :

EQ-5D var opprinnelig tenkt som et supplement til andre livskvalitetsmål men brukes i stadig større grad som et selvstendig instrument.

Skjemaet består av 5 spørsmål som kartlegger: gange, personlig stell, dagligdagse gjøremål, smerte / ubehag og angst / depresjon, i tillegg til en 100 mm VAS-skala / termometer hvor pasienten skal angi sin egen helsetilstand.

EQ5D-5L kan benyttes i helseøkonomiske analyser og det kan beregnes Cost/Qualy, en index for kvalitetsjusterte leveår(0-1). For å få tilgang til normalverdier og Index kalkulator så må man registrere bruk av EQ5D. Informasjon her  . 

 

Anskaffelse: Bruk av EQ-5D-5L krever registrering. Kostnad for bruk vil vil variere avhengig av kontekst skjema skal benyttes i. Informasjon om registrering finnes  her. Det finnes også en versjon av skjemaet med 3 spørsmål. Folkehelseinstituttet bør konsulteres om skjemaet skal benyttes i register. 
Utviklet av: The EuroQol Group 1991   
Oversatt til norsk: Alle oversettelser som er godkjent av EuroQol følger en standardisert oversettelsesprotokoll som er i samsvar med internasjonalt anerkjente retningslinjer. Disse retningslinjene tar sikte på å sikre likeverdighet til engelsk original versjon og innebærer en forover-/bakover oversettelsesprosess og kognitiv debriefing. Bare EuroQol-kontoret kan gi tillatelse til oversettelsen og denne stemples som offisiell dersom den godkjennes.  
Testet for metodiske egenskaper:

Herdman M, Gudex C, Lloyd A, Janssen MF, Kind P, Parkin D et al (2011). Development and preliminary testing of the new five-level version of EQ-5D (EQ-5D-5L). Quality of Life Research. Du kan lese abstrakt her

Janssen MF et al (2013) Measurement properties of the EQ-5D-5L compared to the EQ-5D-3L across eight patient groups: a multi-country study. Du kan lese abstrakt her.  

Norsk versjon testet for: Norsk versjon er testet ut i en populasjon med personer med «low back pain»: Solberg TK et al (2005) Health-related quality of life assessment by the EuroQol-5D can provide cost-utility data in the field of low-back surgery. Eur Journ Spine. Du kan lese abstrakt her.
Revmatologiske referanser: Klokkerud M, Dagfinrud H, Uhlig T, Dager TN, Furunes KA, Klokkeide Å, Larsen M, Nygård S, Nylenna S, Øie L, Kjeken I. Developing and testing a consensus-based core set of outcome measures for rehabilitation in musculoskeletal diseases. Scand J Rheumatol. 2018 May;47(3):225-234 Abstractet kan leses her

 

Sist oppdatert 06.04.2021