EDAQ (Evaluation of Daily Activity Questionnaire)

EDAQ (Evaluation of Daily Activity Questionnaire)
Type instrument:           Spørreskjema som pasientene fyller ut selv.
Målgruppe: Mennesker med RA.
ICF-nivå : Kroppsnivå, aktivitet og deltakelse.  
Anvendes av: Primært av ergoterapeuter, og mest innen forskning.  
Kort beskrivelse :

Pasientene fyller selv ut EDAQ-skjema, hvor de vurderer sykdomsaktivitet, smerter, stivhet, tretthet, uro, søvnproblemer og livskvalitet (VAS-skala). Videre vurderes egen funksjon i 102 daglige aktiviteter, med og uten bruk av hjelpemidler og alternative arbeidsmetoder, på en fire-gradert skala. Dimensjonene som dekkes er: spise/drikke, toalettbesøk/personlig stell, på/avkledning, bad/dusj, matlaging, forflytning innendørs, rengjøring, vask og stell av klær, forflytning utendørs/innkjøp. Til slutt beskrives hvilke hjelpemidler som brukes, og hvor fornøyd pasienten er med disse.

Pasientene bruker mellom 45 og 120 minutter på utfylling. Kan brukes for å kartlegge aktivitetsproblemer, for å følge individuelle behandlings- og rehabiliteringsforløp, og for å evaluere effekt/nytte av tiltak både på individ- og gruppenivå.  

Utviklet av: Ulla Nordenskiöld.  
Oversatt til norsk:

Ergoterapeutene Siri Darre og Randi Nossum[IK1]  ,St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim,tlf: 73 86 72 05 og Ingvild Kjeken NKRR,tlf: 98802614

.  
Testet for metodiske egenskaper:   Testet for validitet og sensibilitet i original (svensk) versjon.

Andre aktuelle referanser:

Cederlund RI, Dahlin LB, Thomsen NO. Activity limitations before and after surgical carpal tunnel release among patients with and without diabetes. J Rehabil Med 2012; 44(3):261-267. Du kan lese abstract her.

Thyberg I, Hass UA, Nordenskiold U, Gerdle B, Skogh T. Activity Limitation in Rheumatoid Arthritis Correlates With Reduced Grip Force Regardless of Sex: The Swedish TIRA Project. Arthritis Rheum 2005; 53(6):886-896. Du kan lese abstract her.  

Cederlund R, Nordenskiold U, Lundborg G. Hand-arm vibration exposure influences performance of daily activities. Disabil Rehabil 2001; 23(13):570-577. Du kan lese abstract her.  

Nordenskiold U, Grimby G, Dahlin-Ivanoff S. Questionnaire to evaluate the effects of assistive devices and altered working methods in women with rheumatoid arthritis [see comments]. Clin Rheumatol 1998; 17(1):6-16. Du kan lese abstract her.

Nordenskiold U. Daily activities in women with rheumatoid arthritis. Aspects of patient education, assistive devices and methods for disability and impairment assessment. Scand J Rehabil Med Suppl 1997; 37:1-72. Du kan lese abstract her.

Nordenskiold U, Grimby G. Assessments of disability in women with rheumatoid arthritis in relation to grip force and pain. Disabil Rehabil 1997; 19(1):13-19. Du kan lese abstract her. 

Cederlund R, Iwarsson S, Lundborg G. Quality of life in Swedish workers exposed to hand-arm vibration. Occup Ther Int 2007; 14 (3): 156-169​ Les i pubmed 

Cederlund R, Nordenskiöld U, Lundborg G. Hand-arm vibration exposure influences performance of daily activities. Disabil Rehabil 2001; 23 (13): 570-577. Les i pubmed

Cederlund RI, Dahlin LB, Thomsen NO. Activity limitations before and after surgical carpal tunnel release among patients with and without diabetes. J Rehabil Med 2012; 44 (3): 261-267. Les i pubmed

Nordenskiöld U. Daily activities in women with rheumatoid arthritis. Aspects of patient education, assistive devices and methods for disability and impairment assessment. Scand J Rehabil Med Suppl 1997; 37: 1-72.​​ Les i pubmed

Thyberg I, Hass UA, Nordenskiöld U et al. Activity limitation in rheumatoid arthritis correlates with reduced grip force regardless of sex: the Swedish TIRA project. Arthritis Rheum 2005; 53 (6): 886-896.​ Les i pubmed​ 

Sist oppdatert 18.03.2022