EBNOR (Evalueringsverktøy for Brukermedvirkning)

EBNOR
​Type instrument:

​Selvrapporterende, evaluerende spørreskjema.  

​Må​lgruppe:

​Brukerutvalgsmedlemmer, brukerrepresentanter, ansatte, ledere, styremedlemmer og andre med ansvar for brukermedvirkning i organisasjonen.

​ICF-nivå:

​Deltakelse, kontekstuelle faktorer.

​Kort beskrivelse:​

​Spørreskjemaet evaluerer organiseringen, innflytelsen og påvirkningen av brukermedvirkning i utvikling og levering av helsetjenesten. Skjemaet kan benyttes til å sammenligne brukermedvirkning mellom helseorganisasjoner og består av 35 spørsmål. I tillegg til bakgrunns spørsmål og avsluttende tanker, kartlegger EBNOR fire hovedområder herunder strategi og praksis, deltagelseskultur, innflytelse og påvirkning og samarbeid og felles formål. 

Anskaffelse:

Se EBNOR spørreskjema (PDF)​

​Utviklet av:

Utviklet i samarbeid mellom Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering, NKRR; Avdeling for Digital Helseforskning, Oslo universitetssykehus HF, OUS; og Folkehelseinstituttet, FHI​

​Oversatt til norsk

​Originalspråket er engelsk. Oversatt til norsk av Andrew Garratt, Joachim Sagen, Elin Børøsund, Cecilie Varsi, Ingvild Kjeken, Hanne Dagfinrud og Rikke Helene Moe.

​Metodiske og revmatologiske referanser:

​Testet for reliabilitet og validitet omtalt i denne artikkelen: Garratt A., Sagen J., Børøsund E., Varsi C., Kjeken I., Dagfinrud H., Moe R.H. The Public and Patient Engagement Evaluation Tool: Forward-backwards translation and cultural adaption to Norwegian. Les sammendraget på PubMed 

​Tilleggsinformasjon: 

EBNOR er en oversatt versjon av the Public and Patient Engagement Evaluation Tool (PPEET) Abelson, J., Li, K., Wilson, G., Shields, K., Schneider, C., & Boesveld, S. (2016). Supporting quality public and patient engagement in health system organizations: development and usability testing of the Public and Patient Engagement Evaluation Tool. Health expectations: an international journal of public participation in health care and health policy, 19(4), 817–827. https://doi.org/10.1111/hex.12378

Spørsmålene 3,15, 24, 25 og 34 er lagt til det originale skjema for å kulturelt tilpasse evaluering av brukerutvalg tilknyttet rehabiliteringsinstitusjoner i Norge.

3. Hvor ofte samarbeider du med ansatte som har ansvar for brukermedvirkning?

15. Er ansvarsoppgavene til brukerutvalget tydelig beskrevet?

25. Har brukerrepresentantene stemmerett i møter der ansatte er representert? (Eksempelvis i kvalitets og sikkerhetsutvalget, i styremøter og i brukerutvalgsmøter).

24. Er brukerrepresentanter likestilte deltagere i møter der ansatte er representert?  (Eksempelvis i kvalitets og sikkerhetsutvalget, i styremøter og i brukerutvalgsmøter).

34. Samlet sett tror jeg både pasienter, ansatte og organisasjonen som helhet styrkes som følge av brukermedvirkning?​

Sist oppdatert 21.12.2023