EAC (Emotional Approach Coping Scale)

EAC (Emotional Approach Coping Scale)
Type instrument:   Spørreskjema som fylles ut av personen selv.  
Målgruppe: Spørreskjemaet er generisk, dvs. det kan benyttes ved alle typer somatiske sykdommer. Spørreskjemaet kan også benyttes for å sammenligne med "friske" personer.
ICF-nivå : Aktivitet og deltakelse.  
Anvendes av: Benyttes av alle.  
Kort beskrivelse : Spørreskjemaet kartlegger i hvilken grad man forholder seg aktivt til følelsene sine. Det består av 16 spørsmål som skåres slik: 1 = ikke i det hele tatt, 2 = i liten grad, 3 = i middels grad, 4 = i stor grad. De åtte første spørsmålene omhandler følelsesmessig bevissthet og de åtte neste i hvilken grad man uttrykker følelser. Det beregnes en gjennomsnittsskåre for hver av de to skalaene.
Anskaffelse:

ECA-skjema_norsk.pdf

Zangi et al 2009.pdf

Utviklet av: Annette Stanton og kolleger 2000.
Oversatt til norsk: Heidi Zangi, NKRR
Testet for metodiske egenskaper:

Zangi HA, Garratt A, Hagen KB, Stanton AL, Mowinckel P, Finset A. Emotion regulation in patients with rhematic diseases: validity and responsiveness of the Emotional Approach Coping Scale (EAC). BMC Musculoskeletal Disorders;10:107. Du kan lese abstract  her.  Du finner artikkelen i fulltekst som vedlegg til høyre på denne siden (Zangi et al. 2011)..

Stanton AL, Kirk SB, Cameron CL & Danoff-Burg S 2000, "Coping through emotional approach: scale construction and validation", J.Pers.Soc.Psychol., vol. 78, no. 6, pp. 1150-1169. Du kan lese abstract her.   

Revmatologiske referanser: Zangi HA., Mowinckel P., Finset A., et al. (2012) A mindfulness-based group intervention to reduce psychological distress and fatigue in patients with inflammatory rheumatic joint diseases: a randomised controlled trial. Annals of the Rheumatic Diseases 71: 911-17. Du kan lese abstrakt  her.      
Tilleggsinformasjon: Nyttig artikkel om emosjonsfokusert mestring:
Austenfeld JL, Stanton AL. Coping through emotional approach: a new look at emotion, coping, and health-related outcomes. J Pers 2004;72:1335-63. Du kan lese abstrakt her.  

 

Sist oppdatert 06.04.2021