BRAF-MDQ (Bristol rheumatoid arthritis (RA) Fatigue multi-dimensional questionnaire).

Spørreskjema som pasienten fyller ut selv.

Opprinnelig utviklet for personer som har revmatoid artritt. Skjemaet brukes også ved andre revmatiske sykdommer.

Kroppsnivå / aktivitet / deltakelse

Helsepersonell

Benyttes i klinikk og forskning. BRAF-MDQ består av 20 spørsmål om hvordan utmattelse ved revmatisk sykdom har påvirket pasienten de siste 7 dagene.

Skåring

Totalskår kan variere fra 0 til 70, der 0 betyr ingen utmattelse/ingen negativ påvirkning og 70 betyr totalt utslitt alle dager, hele dagen, med svært mye negativ påvirkning i alle dimensjoner som skjemaet måler: fysisk, emosjonelt kognitivt og praktisk («leve med utmattelse»). Se skåringsnøkkel (ikke oversatt til norsk) under overskriften «anskaffelse». 

Norsk versjon Bristol flerdimensjonal spørreundersøkelse om utmattelse hos pasienter med revmatoid artritt (BRAF-MDQ) ligger her

I tillegg finnes skjemaet BRAF-NRS som er tre numeriske ranking skalaer (NRS) som måler fatigue severity, effect og coping (ikke oversatt til norsk).

Engelsk versjon av BRAF-MDQ, BRAF-NRS og skåringsnøkkel finner du nedenfor.  Alle oversettelser er tilgjengelige (gratis) på denne nettsiden.

Skåringsnøkkel_BRAF_MDQ_og_BRAF_NRS.pdf

BRAF-MDQ (UK English).pdf

BRAF_NRS_v2_2015 (UK English).pdf

Norsk BRAF-MDQ.pdf

Sarah Hewlett (professor of rheumatology nursing) og kolleger, ved University of the West of England Bristol (2010). Pasientrepresentanter har deltatt i utvikling av skjemaet.

Av Novartis Norge AS, 2017/2018(upublisert). Ikke fram og tilbake metode. 

Elera‐Fitzcarrald et al 2020: Measures of Fatigue in Patients With Rheumatic Diseases: Critical Review. Du kan lese abstract her

Engelsk versjon av BRAF-MDQ og BRAF-NRS er testet for validitet, reliabilitet og følsomhet for endring over tid (Hewlett et al 2011, Dures et al 2013).Se punktet "revmatologiske referanser» nedenfor som også har lenke til en artikkel om validitet av BRAF på andre språk enn engelsk (Hewlett et al 2016). Norsk versjon er ikke testet for metodiske egenskaper. 

Nicklin et al (2010): Measuring fatigue in rheumatoid arthritis: A cross‐sectional study to evaluate the Bristol Rheumatoid Arthritis Fatigue Multi‐Dimensional questionnaire, visual analog scales, and numerical rating scales. Du kan lese abstrakt  her.

Niclin et al (2010): Collaboration with patients in the design of patient-reported outcome measures: capturing the experience of fatigue in rheumatoid arthritis. Du kan lese abstrakt  her.

Hewlett et al (2011): Measures of fatigue: Bristol Rheumatoid Arthritis Fatigue Multi-Dimensional Questionnaire (BRAF MDQ), Bristol Rheumatoid Arthritis Fatigue Numerical Rating Scales (BRAF NRS) for severity, effect, and coping, Chalder Fatigue Questionnaire (CFQ), Checklist Individual Strength (CIS20R and CIS8R), Fatigue Severity Scale (FSS), Functional Assessment Chronic Illness Therapy (Fatigue) (FACIT-F), Multi-Dimensional Assessment of Fatigue (MAF), Multi-Dimensional Fatigue Inventory (MFI), Pediatric Quality Of Life (PedsQL) Multi-Dimensional Fatigue Scale, Profile of Fatigue (ProF), Short Form 36 Vitality Subscale (SF-36 VT), and Visual Analog Scales (VAS). Du kan lese abstrakt  her.

Dures et al (2013): Reliability and sensitivity to change of the BRISTOL Rheumatoid Arthritis Fatigue Scales. Du kan lese abstrakt  her.

Hewlett et al (2016): Translating patient reported outcome measures: methodological issues explored using cognitive interviewing with three rheumatoid arthritis measures in six European languages. du kan lese abstrakt  her.

Sist oppdatert 14.09.2022