Borg RPE (Skala for opplevelse av anstrengelse og intensitet)

Borg RPE (Skala for opplevelse av anstrengelse og intensitet)
Type instrument:   Spørreskjema som skal fylles ut av pasienten  
Målgruppe: Kan brukes av alle. Skalaen er ikke sykdomsspesifikk.  
ICF-nivå : Kroppsnivå  
Anvendes av: Helsepersonell  
Kort beskrivelse:

Borg RPE (ratings of perceived exertion) skala er en vanlig metode for måling av opplevd anstrengelse.

Borg RPE benyttes ofte sammen med andre tester eller i forbindelse med utførelse av aktiviteter (eks. 6 min gangtest, arbeidsbelastningstester).

Instruksjon til pasienten:  Du skal angi et tall for din opplevelse av anstrengelse, dvs. hvor tungt og slitsomt du føler belastningen er og hvor sliten du føler deg. Opplevelsen av anstrengelse avhenger hovedsakelig av trettheten i musklene dine, om du føler deg andpusten og eventuell smerte. Det er viktig at du nå bare tar hensyn til hva du føler og ikke til hva belastningen egentlig er. Gi uttrykk for det som du opplever og ikke hva du tror du bør si. Vær så ærlig og spontan som mulig, og ikke forsøk verken å overvurdere eller undervurdere.  

Anskaffelse: Du finner Borg RPE skala her: Borg antrengelses skala 2016.pdf
Utviklet av: Gunnar Borg 1982, 1998
Testet for metodiske egenskaper: Borg G: Borg's Perceived Exertion and Pain Scales, Champaign; IL: HK. Kan skaffes fra: Human Kinetics, P.O.Box IW14, Leeds; LS16 6TR, UK. 
Revmatologiske referanser:

Borg G: Perceived exertion as an indicator of somatic stress. Scand J Rehabil Med 1970;2:92-8. Du kan lese abstractet her.​

Borg G: Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc 1982;4:377-81. Du kan lese abstractet  her.

Borg G: Psychophysical scaling with applications in physical work and the perception of exertion. Scand J Work Environ Health 1990; 16 Suppl 1:55-8. Du kan lese abstractet her.  

Tilleggsinformasjon: Borg RPE brukes til å gi et raskt, omtrentlig inntrykk av aerob kapasitet dersom man ikke har tid eller utstyr til å gjennomføre en kondisjonstest.

 

Sist oppdatert 13.07.2023