Borg CR10 (Skala for grad av sanseopplevelse)

Borg CR10 (Skala for grad av sanseopplevelse)
Type instrument:   Spørreskjema som skal fylles ut av pasienten  
Målgruppe: Kan brukes av alle. Skalaen er ikke sykdomsspesifikk.  
ICF-nivå : Kroppsnivå  
Anvendes av: Helsepersonell
Kort beskrivelse : Borg CR10 skala er konstruert for å måle en subjektiv opplevelse av noe, f.eks. dyspnoe, anstrengelse, smerte etc. Borg CR10 skala benyttes ofte sammen med andre tester eller i forbindelse med utførelse av aktiviteter (eks. 6 min gangtest, arbeidsbelastningstester, skulder/arm funksjonstest).  
Anskaffelse:

Du finner Borgs CR10 skala og instruksjon her: Instruksjon Borg.pdf 

BORG CR10 skala.pdf

NB: Det er viktig at instruksjonen følger skalaen.

Ved kopiering står skalaen på forsiden og instruksjonen på baksiden.

Historisk bakgrunn og originalversjon finner du her: Fra LHL_historisk bakgrunn og originalversjon.pdf   

Utviklet av: Gunnar Borg 1982, 1998  
Oversatt til norsk: Glittreklinikken (LHL Helse as), Glittreveien 31, 1485 Hakadal  
Testet for metodiske egenskaper: Borg G: Borg's Perceived Exertion and Pain Scales,Champaign; IL: HK. Kan skaffes fra: Human Kinetics, P.O.Box IW14, Leeds; LS16 6TR, UK.
Revmatologiske referanser:

Borg G: Perceived exertion as an indicator of somatic stress. Scand J Rehabil Med 1970;2:92-8. Du kan lese abstractet her.​

Borg G: Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc 1982;4:377-81. Du kan lese abstractet her.  

Borg G: Psychophysical scaling with applications in physical work and the perception of exertion. Scand J Work Environ Health 1990;16 Suppl 1:55-8.
Du kan lese abstractet her.

Harms-Ringdahl K, Carlsson AM, Ekholm J, Raustorp A, Svensson T, Toresson HG: Pain assessment with different intensity scales in response to loading of joint structures. Pain 1986;27:401-11. Du kan lese abstractet her.  

Burckley JP & Borg GA. Borg's scale in strength training; from theory to practice in young and older adults. Appl Physiol Nutr Metab 2011;5:682-92. Du kan lese abstractet her.  

Zamuner et al. Assessment of Subjective Perceived Exertion at the Anaerobic Threshold with the Borg CR-10 Scale. J Sports Sci Med. 2011; 10:130-6. Du kan lese abstractet her.

McGorry et al. Accuracy of the Borg CR10 scale for estimating grip forces associated with hand tool tasks. J Occup Environ Hyg. 2010;5:298-306. Du kan lese abstractet her.  

Tilleggsinformasjon: Borg RPE skala går fra 6 - 20. Denne benyttes for å angi den subjektive opplevelse av anstrengelse ved en bestemt aktivitet.

 

Sist oppdatert 13.07.2023