Barthel Index

Funksjonstest ADL - vurdering (aktivitet i dagliglivet)

Barthel index er beregnet på voksne med ulike diagnoser og fysiske funksjonshemming (særlig hjerneslag). 

Aktivitet og deltakelse

Fysioterapeuter/ergoterapeuter/sykepleiere/andre helsepersonell som vurderer funksjon.

Barthel Index er en funksjonstest som er utviklet for å måle endringer i selvhjulpenhet i løpet av rehabilitering. Den registrerer hva personen faktisk gjør. Instrumentet er spesielt egnet for måling av fremgang hos mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser og særlig i primærrehabiliteringsfasen. Den har en «takeffekt» som gjør at det er vanskelig å måle fremgang hos pasienter som fungerer relativt godt. Barthel gjennomføres som et intervju eller spørreskjema (når klienten er i en stabil situasjon og ikke har kognitiv svikt)og/eller observasjoner. Skåringen antyder grad av selvhjulpenhet og hjelpebehov.

Bartel index vurderer ti funksjonsområder: Spising, Bading/dusjing, Personlig hygiene, Påkledning, Tarm-kontroll, blære-kontroll, Toalettbesøk, Forflytning mellom seng og stol, Mobilitet, og Trappegang. 

Legeforeningen har tilgjengelig utgave redigert i 2008 av Ingvild Saltvedt, Jorunn L. Helbostad, Unni Sveen, Pernille Thingstad, Olav Sletvold og Torgeir Bruun Wyller. Lastes ned her: Barthels ADL-indeks_Legeforeningen.pdf

F. Mahoney og D Barthel i 1965 i USA.  

De metodiske egenskapene til Barthel er primært testet ut på personer med betydelig funksjonssvikt. Brukt for å vurdere disse gruppene så har Barthel index vist god inter-rater reliabilitet og test–retest reliabilitet. Og også vist høy grad av korrelasjon med andre instrumenter som måler fysisk funksjon. 

The use of Barthel index for the assessment of the functional recovery after osteoporotic hip fracture: One year follow-up​

Barthel index er ikke mye brukt i forskning i revmatologi.

Barthel er ikke primært et godt mål på funksjon hos personer med revmatiske sykdommer, men blir brukt som standardisert verktøy på mange rehabiliteringsenheter med heterogene grupper.

Sist oppdatert 28.04.2022