AUSCAN (Australian/Canadian Osteoarthritis Hand Index)

Spørreskjema som pasienten fyller ut selv

Mennesker med artrose i hendene

Kroppsnivå, aktivitet

Primært av leger

AUSCAN (Osteoartrhritis Hand Index) er et spørreskjema der helsestatus måles i tre dimensjoner; smerte, stivhet og fysisk funksjon hos pasienter med artrose i hender.

Brukes primært for å beskrive funksjonsnivå hos en pasientgruppe, eller for å evaluere effekt/nytte av tiltak på gruppenivå.

Instrumentet består av totalt 15 spørsmål, der fem er relatert til smerte, ett spørsmål omhandler stivhet, og 9 spørsmål dreier seg om fysisk funksjon. Pasienten krysser selv av på en fem-gradert skala.

Verdiene for hver subskala (smerte, stivhet og funksjon) summeres og deles på antall spørsmål, slik at man får en gjennomsnittsverdi for hver dimensjon.

Det tar ca. 10 minutter for pasienten å fylle ut skjema  

Skjemaet er lisensbelagt. Du kan komme direkte til AUSCANs hjemmesider ved å klikke her. 

Nicholas Bellamy, University of Western Ontario, London, Canada.

Barbara Christensen, Diakonhjemmet Sykehus.

Ja, original versjon. Norsk versjon, se abstractet her.

Bellamy, N., Buchanan, W. W., Goldsmith, C. H., Campbell, J., & Stitt, L. W. 1988, "Validation study of WOMAC: a health status instrument for measuring clinically important patient relevant outcomes to antirheumatic drug therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee", J Rheumatol, vol. 15, no. 12, pp. 1833-1840. Du kan lese abstractet her.

Cederlund, Nordenskiold, & Lundborg 2001; Hand-arm vibration exposure influences performance of daily activities. Disabil Rehabil 2001, 13, 570 - 7. Du kan lese abstractet her.

Nordenskiold U, 1997; Daily activities in women with rheumatoid arthritis. Aspects of patient education, assistive devices and methods for disability and impairment assessment. Scand J Rehabil Med Suppl 1997;37:1-72. Du kan lese abstractet her .

Nordenskiold U & Grimby G 1997; Assessments of disability in women with rheumatoid arthritis in relation to grip force and pain. Disabil Rehabil 1997 Jan;19(1):13-9. Du kan lese abstractet her .

Soderman P & Malchau H 2000: Validity and reliability of Swedish WOMAC osteoarthritis index: a self-administered disease-specific questionnaire (WOMAC) versus generic instruments (SF-36 and NHP). Acta Orthop Scand 2000 Feb;71(1):39-46. Du kan lese abstractet her .

Kjeken, I. 2002, Dokumentasjon av aktivitetsutførelse ved bruk av the Canadian Occupational Performance Measure (COPM), Hovedfagsoppgave, Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter. Kan anskaffes ved å kontakte Ingvild Kjeken, NKRR.

Barbara Christensen, Diakonhjemmets sykehus, Telefon: 22451500 (sentralbord).

Sist oppdatert 13.07.2023