AMPS (Assessment of Motor and Process Skills)

Funksjonstest ved standardisert aktivitetsobservasjon. Evaluering av konkret aktivitetsutførelse.

Alle pasienter som har problemer med å utføre daglige aktiviteter.

Aktivitet og (delvis) deltakelse.

Ergoterapeuter som har deltatt på AMPS-kurs og er blitt kalibrert som reliabel tester.

AMPS tester kvaliteten på aktivitetsutførelsen. Pasienten observeres i to aktiviteter. Pasienten velger blant 125 standardiserte aktiviteter. Terapeuten skårer pasientens prosessferdigheter og motoriske ferdigheter i forhold til grad av anstrengelse, effektivitet, sikkerhet og selvstendighet/grad av hjelp. Skåringene bearbeides av et dataprogram. Utstyr og rom avhenger av aktivitet som velges (f.eks. brette tøy, plante om en plante, støvsuge, lage et måltid).

Terapeuter som vil benytte AMPS må gjennomgå et 5-dagers AMPS-kurs og bestå kalibreringsprosessen som følger i etterkant av kurset. Skåringsmanual og softwareprogram for skåring deles ut på kurset. Norge har for tiden ingen egen AMPS-koordinator. Norge og Sverige har nå samme kontaktsted gjennom "AMPS i Sverige", se nettsidene til AMPS .

Anne G.Fisher (1994).

AMPS er ikke oversatt til norsk. AMPS-kurs i Norge bruker den engelske versjonen.

Siste versjon av manualene er datert 2012 (AMPS Vol.1 7th Rev. ed.) og 2014 (AMPS Vol.2 8th ed.).

Gantschnig et al (2012). Cross-regional validity of the assessment of motor and process skills for use in middle Europe. Journal of Rehabilitation Medicine. 44(2):151-7. Du kan lese abstract her.     

Merritt (2011). Validity of using the Assessment of Motor and Process Skills to determine the need for assistance. American Journal of Occupational Therapy. 65(6):643-50. Du kan lese abstract her.

Donnelly C & Carswell A (2002). Individualized outcome measures: A review of the literature. Canadian Journal of Occupational Therapy, 69, 84-94. Du kan lese abstract her.   

von Bülow, C., Amris, K., Bandak, E., Danneskiold-Samsøe, B., & Wæhrens, E. E. (2017). Improving activities of daily living ability in women with fibromyalgia: An exploratory, quasi-randomized, phase-two study, IMPROvE trial. Journal of Rehabilitation Medicine, 49, 241–250. Du kan lese abstract her.

Amris, K., Luta, G., Christensen, R., Danneskiold-Samsøe, B., Bliddal, H., & Wæhrens, E. E. (2016). Predictors of improvement in observed functional ability in patients with fibromyalgia as an outcome of rehabilitation. Journal of Rehabilitation Medicine, 48, 65–71. Du kan lese abstract her.

Amris, K., Wæhrens, E. E., Stockmarr, A., Bliddal, H., & Danneskiold-Samsøe, B. (2014). Factors influencing observed and self-reported functional ability in women with chronic widespread pain: A cross-sectional study. Journal of Rehabilitation Medicine, 46, 1014–1021. Du kan lese abstract her.

Waehrens et al (2012): Differences between questionnaire- and interview-based measures of activities of daily living (ADL) ability and their association with observed ADL ability in women with rheumatoid arthritis, knee osteoarthritis, and fibromyalgia . Scandinavian Journal of Rheumatolog, 41 (2), 95-102. Du kan lese abstract her.

Mallinson et al (2006): Giving meaning to measure: Linking self-reported fatigue and function to performance of everyday activities. Journal of Pain and Symptom Management, 31, 229-241. Du kan lese abstract her.     

Poole et al (2006): Comparison of a self-report and performance-based tests of disability in people with systemic lupus erythematosus. Disability and Rehabilitation, 28, 653-658. Du kan lese abstract her.      

Gode nettsider: AMPS i Sverige: http://amps.se/ . De har e-post-adresse larere@amps.se

AMPS Internasjonalt, som også viser til fyldig litteraturliste:
http://www.innovativeotsolutions.com

Sist oppdatert 29.03.2021