40 meter gangtest (4 x 10 m)

Fysisk test

Testen er ikke sykdomsspesifikk. Den egner seg best til bruk for personer med redusert fysisk funksjon. Anbefalt som en del av kjernesettet for fysiske tester for pasienter med artrose (OARSI).

Aktivitet

Helsepersonell

40 meter gangtest er en test av ganghastighet over korte distanser. Pasienten skal gå så raskt som mulig frem og tilbake 4 ganger i 10 meters gangbane.

Det markeres med tape i hver ende av en oppmålt lengde på 10 meter. Deretter plasseres en kjegle ca 2 meter før første tape og en kjegle ca 2 meter etter siste tape, disse benyttes for å snu. Pass på at det er nok plass på begge sider til å runde kjeglene på en trygg måte.

Utstyr til gjennomføring av testen

  • Stoppeklokke
  • To kjegler
  • Tape


Pasienten kan bruke ganghjelpemiddel (dette bør registreres), og bør ha på gode treningssko/fritidssko.

Instruksjon
Pasienten instrueres i å gå så raskt (og trygt) som mulig, uten å løpe. Ved start skal begge føttene på startlinjen. Pasienten instrueres i å gå frem og tilbake rundt kjeglene slik at han/hun til slutt har gått 10 meter 4 ganger.

Tiden begynner på startsignalet ved første tape og stoppes når pasienten krysser startlinjen etter å ha gått 4 x 10 meter. Når pasienten krysser tapen på hver side, pauses tiden mens pasienten snur rundt kjeglen. Tiden startes igjen når pasienten krysser samme linje på vei tilbake. Pasienten gjennomfører en test og tiden registreres til nærmeste 100dels sekund. Testen uttrykkes som hastighet (m/s) ved å dele distanse (40 meter) på tid (sekunder).

Tolkning av resultater
Minste oppdagbare endring målt hos pasienter med artrose er 0.19 m/sek, noe som vil tilsi en endring på 9.5% (Dobson et al 2017).

Dobson et al (2017) Reliability and measurement error of the Osteoarthritis Research Society International (OARSI) recommended performance-based tests of physical function in people with hip and knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage, doi: 10.1016/j.joca.2017.06.006. [Epub ahead of print]. Du kan lese abstrakt  her.

Wright et al (2011) A comparison of 3 methodological approaches to defining major clinically important improvement of 4 performance measures in patients with hip osteoarthritis, J Orthop Sports Phys Ther. 41 (5); 319-27. Du kan lese abstrakt  her

Sist oppdatert 13.07.2023