30 sekunder sette og reise seg test

Funksjonstest 

Alle

Kroppsnivå

Primært av fysioterapeuter, men kan fint gjennomføres av annet helsepersonell. I  Kjernesett for evaluering av rehabilitering  skal pasientene også selvrapportere resultat fra testen

30 sekunders sette og reise seg test er en fysisk test som undersøker styrke i bena. Deltakeren skal i løpet av 30 sekunder reise og sette seg på en stol. Antall repetisjoner man klarer gir et tall på funksjon.

Prosedyre for testen finnes på  nettsidene til Fysioprim  og som vedlegg nedenfor. Gjennomføringen av testen er vist på en kort  film  på nettsidene til Fysioprim.

Prosedyre 30 sekunder sette og reise seg

Testen er først beskrevet av Czuka & McCarty  i 1985,  men ble siden tilpasset til dagens form av Jones & Beam i 1999. 

Ja, men ukjent hvem som har gjort det og hvordan det er gjort.

Jones et al. 1999. A 30-sec chair-stand test as a measure of body strength in community-residing older adults. Res Q Excerc Sport 1999;700:113-119. Du kan lese abstract her.    

Tveter et al.  Health-related physical fitness measures: reference values and reference equations for use in clinical practice. Arch Phys Med Rehabil. 2014 Jul;95(7):1366-73. Du kan lese abstrakt her.

Agarval S et al. Two simple, reliable and valid test of proximal muscle function, andt their application to the management of idiopatic inflammatory myositis. Rheumatology (Oxford) 2006; 45:974-9. Du kan lese abstrakt her.

Gill S et al. Reliability of performance-based measures in people awaiting joint replacement surgery of the hip or knee. Physiother Res Int. 2008;3:141 - 52. Du kan lese abstrakt her.

30 sek reise/sette seg test inngår i Kjernesett for evaluering av rehabilitering

Fysioprim har tilgjengeliggjort en kalkulator for å anslå normalverdier, mer informasjon finner du her.

Sist oppdatert 13.07.2023