2021 EULAR recommendations for the implementation of self-management strategies in patients with inflammatory arthritis

Her kan du lese de siste EULAR anbefalinger (2021) for implementering av selvstyringsstrategier hos pasienter med inflammatorisk leddgikt. Artikkelen er publisert i Annals of the Rheumatic Diseases (bmj.com).

Sist oppdatert 12.07.2023