2021 EULAR anbefalinger for livsstil og arbeidsdeltagelse for å forebygge utviklingen til revmatisk- og muskelskjelettsykdommer.

EULAR sin anbefaling inneholder fem overordnede prinsipper og 18 konkrete livsstilsråd for å forebygge utviklingen av revmatiske- og muskelskjelettsykdommer (RMDs).

Se anbefalingene oppsummert i webinaret (30 minutter):

 

 

EULAR anbefalinger for livsstil og arbeidsdeltagelse for å forebygge utviklingen til revmatisk- og muskelskjelettsykdommer.
​​Type instrument/bakgrunn

Målgruppe ​Personer med revmatiske og muskelskjelettsykdommer
Anvendes av ​Pasienter/brukere og helsepersonell
​Kort beskrivelse ​EULAR sin anbefaling inneholder fem overordnede prinsipper og 18 konkrete livsstilsråd for å forebygge utviklingen av revmatiske- og muskelskjelettsykdommer (RMDs). 
Anbefalingen er utarbeidet av 19 eksperter fra forskjellige europeiske land som inkluderer pasienter, helsepersonell som jobber med revmatologi og geriatri og epidemiologer.

​​Blant annet fant de at å arbeide kan virke gunstig på helsen og bør diskuteres i konsultasjoner med helsepersonell.

Videre fant de at et sunt kostohold er viktig for personer med RMD, og at pasienter og helsepersonell bør samarbeide for å sikre at pasienten oppnår og opprettholder en sunn kroppsvekt. Det er ingen konkrete dietter som anbefales til tross for mye forskning på dette området.​

Alle personer med RMD oppfordres til å være fysisk aktive tilsvarende rådene for fysisk aktivitet i den generelle befolkningen, med 30-60 minutters moderat fysisk aktivitet daglig. De anbefaler også at den fysiske aktiviteten minimum skal utføres med moderat intensitet. Trening er både er trygt og kan ha gode virkninger på smerte og funksjonsnedsettelse, spesielt hos personer med Artrose og aksial SpondyloArtritt. Viktigheten av å redusere stillesitting understrekes også i anbefalingen.

De som røyker bør hjelpes til å slutte, for å redusere den negative påvirkningen det kan ha på disse sykdommene, spesielt viktig er det å opplyse personer med revmatoid artritt om at tobakk kan motvirke effekten av medisiner. Det ser ikke ut til at små mengder alkohol er spesielt skadelig for personer med RMDs, men inntak av moderate mengder alkohol kan påvirke sykdomsaktiviteten negativt, spesielt hos personer med Revmatoid Artritt og Urinsyregikt.

Anskaffelse

Les anbefalingen her (engelsk) (Hvis du ikke har tilgang kan du kun se sammendraget, lenke til tilgang for EULAR anbefalinger finner du i listen hos Klinisk verktøykasse sin hovedside):
Gwinnutt JM, Wieczorek M, Balanescu A, Bischoff-Ferrari HA, Boonen A, Cavalli G, de Souza S, de Thurah A, Dorner TE, Moe RH, Putrik P, Rodríguez-Carrio J, Silva-Fernández L, Stamm T, Walker-Bone K, Welling J, Zlatković-Švenda MI, Guillemin F, Verstappen SMM. 2021 EULAR recommendations regarding lifestyle behaviours and work participation to prevent progression of rheumatic and musculoskeletal diseases. Ann Rheum Dis. 2022 Mar 8:annrheumdis-2021-222020. doi: 10.1136/annrheumdis-2021-222020. Epub ahead of print. PMID: 35260387.
Du finner også anbefalingen som pdf i vedleggene.

Referanser

Anbefalingen er basert på følgende artikler: 
Effects of physical exercise and body weight on disease-specific outcomes of people with rheumatic and musculoskeletal diseases (RMDs): systematic reviews and meta-analyses informing the 2021 EULAR recommendations for lifestyle improvements in people with RMDs

Gwinnutt JM, Wieczorek M, Cavalli G, Balanescu A, Bischoff-Ferrari HA, Boonen A, de Souza S, de Thurah A, Dorner TE, Moe RH, Putrik P, Rodríguez-Carrio J, Silva-Fernández L, Stamm T, Walker-Bone K, Welling J, Zlatković-Švenda MI, Guillemin F, Verstappen SMM. Effects of physical exercise and body weight on disease-specific outcomes of people with rheumatic and musculoskeletal diseases (RMDs): systematic reviews and meta-analyses informing the 2021 EULAR recommendations for lifestyle improvements in people with RMDs. RMD Open. 2022 Mar;8(1):e002168. doi: 10.1136/rmdopen-2021-002168. PMID: 35361692; PMCID: PMC8971792.

Smoking, alcohol consumption and disease-specific outcomes in rheumatic and musculoskeletal diseases (RMDs): systematic reviews informing the 2021 EULAR recommendations for lifestyle improvements in people with RMDs
Wieczorek M, Gwinnutt JM, Ransay-Colle M, Balanescu A, Bischoff-Ferrari H, Boonen A, Cavalli G, de Souza S, de Thurah A, Dorner TE, Moe RH, Putrik P, Rodríguez-Carrio J, Silva-Fernández L, Stamm TA, Walker-Bone K, Welling J, Zlatkovic-Svenda M, Verstappen SM, Guillemin F. Smoking, alcohol consumption and disease-specific outcomes in rheumatic and musculoskeletal diseases (RMDs): systematic reviews informing the 2021 EULAR recommendations for lifestyle improvements in people with RMDs. RMD Open. 2022 Mar;8(1):e002170. doi: 10.1136/rmdopen-2021-002170. PMID: 35351808; PMCID: PMC8966569.

​Effects of diet on the outcomes of rheumatic and musculoskeletal diseases (RMDs): systematic review and meta-analyses informing the 2021 EULAR recommendations for lifestyle improvements in people with RMDs
Gwinnutt JM, Wieczorek M, Rodríguez-Carrio J, Balanescu A, Bischoff-Ferrari HA, Boonen A, Cavalli G, de Souza S, de Thurah A, Dorner TE, Moe RH, Putrik P, Silva-Fernández L, Stamm T, Walker-Bone K, Welling J, Zlatković-Švenda M, Guillemin F, Verstappen SMM. Effects of diet on the outcomes of rheumatic and musculoskeletal diseases (RMDs): systematic review and meta-analyses informing the 2021 EULAR recommendations for lifestyle improvements in people with RMDs. RMD Open. 2022 Jun;8(2):e002167. doi: 10.1136/rmdopen-2021-002167. PMID: 35654458; PMCID: PMC9096533.​​​Vedlegg
Annrheumdis-2021-EULAR lifestyle and work participation recommendations.pdf
EULAR lifestyle SR bodyweight exercise 2022 (PDF)
EULAR lifestyle SR diet 2022 (PDF)
EULAR Lifestyle SR smoking, alcohol 2022.pdf
Sist oppdatert 21.12.2023