NKRRs referansegruppe

NKRRs referansegruppe

Referansegruppen til NKRR skal bidra til at tjenesten drives i tråd med intensjonen og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet.

Referansegruppen til NKRR skal bidra til at tjenesten drives i tråd med intensjonen og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet.

Alle regioner skal være representert i referansegruppen, og det er den enkelte helseregion som oppnevner de som skal representere deres region i NKRRs referansegruppe. 

Leder av reveransegruppen

  • ​Edith Victoria Lunde (også representant for Helse Vest)

Brukerrepresentanter

  • Christina Olsen
  • Jon Hagfors

Helse Nord

  • Rune Njålla
  • Berit Haram Solheim

Helse Midt 

 

Helse Vest

  • Karstein Haldorsen

Helse Sør-Øst

  • Hanne Kalstad Vestaby

Sist oppdatert 08.12.2022