NKRRs mandat

NKRR samler, utvikler og formidler kunnskap om rehabilitering for mennesker med revmatiske sykdommer.

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering har følgende mandat:

Tjenesten skal bygge opp og spre informasjon om rehabilitering av pasienter med kompliserte revmatiske sykdommer og sammensatte problemstillinger tilknyttet revmatisk sykdom.

Tjenesten samarbeider tett med brukerorganisasjonene og har fokus på kompetansespredning til helsepersonell, brukere og pårørende gjennom undervisning, veiledning og nettverksaktiviteter.

Tjenesten deltar aktivt i nasjonale og internasjonale forskernettverk som bidrar med viktig forskning om helsefremmende faktorer og effekter av behandling og rehabilitering.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt


Sist oppdatert 08.12.2022