Marianne Skaar

Rådgiver brukermedvirkning i forskning

En kvinne med blondt hår

​Utdanning

 • Førskolelærer, Universitetet i Agder
 • Spesialpedagogikk, Universitetet i Agder
 • Administrasjon og ledelse, OsloMet
 • Veileder i Livsstyrketrening, VID
 • Master i helsevitenskap, OsloMet ​

Stilling

 • Rådgiver for brukermedvirkning i forskning
 • Leder av REMEDY pasientråd

Interessefelt

 • Det helsefremmende perspektivet
 • Mestringsressurser​

Annet

 • Presentasjon EULAR 2022 plenary session «Inclusion of patient research partners in REMEDY – a research center for treatment of Rheumatic and Musculoskeletal diseases”
 • Deltakelse i partnerskap Neuro-Sysmed/UiB poenggivende (ph.d.) kurs i brukermedvirkning i forskning
 • Medlem i strategisk styringsgruppe i Remedy forskningssenter.
 • Veiledning av PhD-stipendiater i brukermedvirkning i forskning.
 • Forskningsstøtte i brukermedvirkning i forskning.

E-post: marianne.skaar(alfakrøll)diakonsyk.no
Telefon: +47 99241593
Besøksadresse: Diakonhjemmet Sykehus, Diakonveien 12, 0370 Oslo 
Postadresse: Diakonhjemmet Sykehus, Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo ​

​Vær oppmerksom på at vi ikke besvarer pasienthenvendelser på mail.

Sist oppdatert 29.06.2023