Sigrid Ødegård

Seksjonsoverlege og revmatolog

Et nærbilde av en person som smiler
Sigrid Ødegård, seksjonsoverlege og revmatolog.

1988: Medisinsk embetseksamen, universitetet i Trondheim.
1990: Legeautorisasjon
1997: Godkjent spesialist i revmatologi
2008. Ph.d. (philosophia doctor) etter å ha forsvart avhandlingen "Disease Course of Rheumatoid Arthritis (RA) in a 10-year perspective".

Etterutdanning

1999: Sanitetsoffiserkurs Lahaugmoen, utskrevet kaptein. 
2014/15: Videreutdanning i Kognitiv Terapi for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Arrangert av Norsk forening for kognitiv terapi.
Fra 1997: Regelmessig deltakelse i nasjonale og internasjonale kurs og kongresser i revmatologi

Verv

En av gruppelederne i kommunikasjonskursene «Fire gode vaner» som arrangeres for leger ved Diakonhjemmet sykehus. Dette 2-dagers kurset har fra 2012 vært avholdt 1-2 ganger per år. 

Publikasjoner

Diverse publikasjoner
Røntgenskåringsmetoder RA
Kommunikasjon

Sist oppdatert 28.12.2023