Siri Lillegraven

Nestleder REMEDY, enhetsleder, seniorforsker Enhet for klinisk forskning

En person med blondt hår

​Arbeidssted Diakonhj​emmet sykehus

Revmatologisk avdelin​​g

Utdanning​

 • ​Cand.med. Universitetet i Oslo
 • PhD, Universitetet i Oslo (2013)
 • Master of Public Health, Harvard School of Public Health, USA (2012)
 • Forskningsopphold i utlandet 2010-2012 (2 år) – Harvard University, Boston / Brigham and Women's Hospital, Boston USA. ​


Faglig interessefelt

 • Behandlingsstrategier for tidlig revmatoid artritt (RA, leddgikt
 • Behandlingsstrategier ved RA-remisjon
 • Randomiserte kontrollerte kliniske studier
 • Bruk av bildediagnostikk ved artrittsykdommer
 • Tidlig RA
 • RA-remisjon
 • Prediktorer for sykdomsutfall ved kroniske artrittsykdommer
 • Epidemiologi
 • Ortopedisk forskning

Publikasjoner​​

Oversikt over publikasjoner i PubMed

Oversikt over publikasjon​​er og prosjekter i Cristin

Sist oppdatert 14.03.2024