Marte Schrumpf Heiberg

Seniorforsker og Overlege i revmatologi, Enhet for klinisk forskning.

En person med kort hår

​Utdanning

  • Cand.med., Universitetet i Oslo.

  • PhD, Universitetet i Oslo (2009).

Interessefelt

  • Behandlingsstrategier ved tidlig leddgikt
  • kliniske studier
  • bruk av sykdomsmodifiserende legemidler 

Prosjketer

  • NORD-STAR
  • NOR-DMARD
  • START
  • RIMRA

Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner i PubMed

Sist oppdatert 14.07.2023