Lisa Aarhus

Lege i spesialisering i lungesykdommer på Diakonhjemmet sykehus, overlege og seniorforsker ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt

En person som smiler for kameraet

Utdanning

 • Cand. med., Universitetet i Bergen (2004)
 • Spesialist i arbeidsmedisin (2019)
 • PhD, Universitetet i Oslo (2016)
 • Forsker 1183/professorkompetanse (2022)

Faglig interessefelt

 • Forebyggende medisin og epidemiologi
 • Lungesykdom
 • Hørselstap, tinnitus og svimmelhet
 • Arbeidsmedisin
 • Arbeidsdeltakelse og sykefravær

Prosjektleder 

 • Arbeidsrelatert lungesykdom. En longitudinell populasjonsstudie som undersøker endring i lungefunksjonen for ulike yrker og eksponeringer i arbeidslivet
 • Hørselstap, arbeidsdeltakelse og samfunnskostnader. En populasjonsbasert kohortstudie som undersøker sammenhengen mellom hørselstap, sysselsetting, sykefravær og inntekt
 • Yrkesstøy og helseeffekter. En longitudinell populasjonsstudie som bruker en jobb-eksponeringsmatrise for å undersøke sammenhengen mellom støy og ulike helseeffekter, som hørselstap, tinnitus, psykisk stress og kardiovaskulær sykdom
 • Veileder for to PhD-kandidater

Publikasjoner

Sist oppdatert 14.03.2024