Heidi A. Zangi

Seniorforsker, professor i helse og rehabilitering og sykepleier

En person med langt hår

Utdanning 

 • ​Sykepleier (​1982)

 • MSc, Universitet i Oslo​​​​ (1996)

 • PhD, Universitet i Oslo (2012)

Faglig int​eressefelt 

 • Revmatologi og muskelskjelettsykdommer
 • Langvarige smertetilstander
 • Stress og kroniske plager
 • Helsekompetanse, læring og mestring
 • Helsefremmende intervensjoner / livsstyrketrening
 • Randomiserte kontrollerte studier
 • Kvalitativ forskning​

​Pros​jekter

 • Helsekompetanse og egenmestring hos innvandrere med revmatisk sykdom​

​Publikasjoner

Vitenska​pelige publikasjoner i PubMedE-post: heidi.zangi(at)diakonsyk.no​

Vær oppmerksom på at vi ikke besvarer pasienthenvendelser på mail.

Sist oppdatert 29.06.2023